Specials

Met Viedome bieden we je een breed portfolio van slimme oplossingen om cliënten optimaal te ondersteunen. In de meeste gevallen bieden de Viedome Persona’s uitkomst om tot de juiste oplossingen te komen. De praktijk wijst uit namelijk dat 80% van alle cliënten in een van de tien Viedome Persona’s is in te delen. De overige 20% vraagt om maatwerk; de zogenaamde Specials.

Samen om de tafel

Als de Viedome Persona’s niet (optimaal) aansluiten bij de cliënten van jouw organisatie, gaan we graag met je om de tafel om tot de juiste slimme oplossingen te komen. Op basis van de specifieke situatie en de wensen, eisen en behoeften van je cliënt en zorgmedewerkers, adviseren we welke oplossingen je nodig hebt om het zorgproces optimaal te kunnen ondersteunen. Waar mogelijk combineren we deze oplossingen met de al aanwezige en bruikbare hardware, zodat je investering zo laag mogelijk blijft.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download