Wij zijn Mextal

Onze kernwaarden

Mextal maakt met Viedome impactvolle, menswaardige en optimale zorg mogelijk binnen de gezondheidszorg. Met onze innovatiekracht zetten wij de marktstandaard. Bij alles wat we doen, staan onze kernwaarden centraal: verbind, borg, veranderkracht en transparantie.

De wil om te verbinden - Viedome kenrwaarden

De wil om te verbinden

Verbinding is in meerdere opzichten een belangrijke kernwaarde voor ons. Intern staat het voor onderling samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. Er zit veel waardevolle kennis in onze organisatie, maar die kunnen we alleen optimaal benutten als we met elkaar in verbinding staan.

Samen optrekken
Hetzelfde geldt voor de relatie met onze klanten. Door samen op te trekken en intensief samen te werken, begrijpen we je uitdagingen beter en kunnen we hier effectief op anticiperen met onze oplossingen. Dit zorgt ervoor dat je cliënten nóg betere zorg kunt bieden. Verbinding is bovendien ook letterlijk van toepassing op onze dienstverlening en slimme oplossingen.

Het belang om te borgen - Viedome kernwaarden

Het belang om te borgen

Systemen, hardware en processen zijn middelen om de zorg slimmer en beter te maken. Borging is hierbij cruciaal om continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid te kunnen garanderen. Bij alles we doen en ondernemen, houden we dit goed in het achterhoofd en maken we borging tot een vast onderdeel van onze werkwijze.

Betrouwbaar vangnet
Door borging in alle aspecten van onze aanpak te integreren, bieden we een betrouwbaar vangnet voor zorgorganisaties, hun medewerkers, cliënten en onze eigen medewerkers. Fouten maken hoort erbij, maar we willen er altijd van leren.

De kracht om te veranderen - Viedome kernwaarden

De kracht om te veranderen

De zorg verandert en daarmee groeit ook de behoefte aan nieuwe oplossingen. Dit stelt doorlopend andere eisen aan onze organisatie en mensen. Daarom stellen we ons open voor vernieuwende ideeën, helpen we elkaar te veranderen en transformeren we samen naar een proactieve organisatie.

De menselijke maat
Ons doel is om de zorg slimmer te maken. Voor zorginstellingen vraagt dit een verdere transformatie naar een digitale organisatie en een belangrijke rol voor data. Zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen natuurlijk. Wij helpen je te veranderen door steeds nieuwe, waardevolle inzichten te bieden.

De openheid om transparant te werken - Viedome kernwaarden

De openheid om transparant te werken

Wij ontwikkelen ons tot een proactieve organisatie, waarin openheid en transparantie de norm zijn. Dat vraagt om inzichtelijke processen en duidelijke communicatie en leidt tot voorspelbare resultaten. We delen onze successen én onze fouten. Toezeggingen komen we na en als het niet lukt, communiceren we hier open over.

Waardevolle informatie

Transparantie is ook het sleutelwoord voor de digitale transformatie, waarmee zorginstellingen te maken hebben. Slimme sensoren verzamelen data en door deze te analyseren, ontstaat er een schat aan waardevolle informatie om beleid mee te maken. Kunstmatige intelligentie wordt hierbij steeds belangrijker.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download