Over Viedome

De behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort groeit. Oplossingen die zorgen voor efficiënte zorg en meer aandacht voor de cliënt. Oplossingen die eraan bijdragen dat mensen langer onder eigen regie verantwoord thuis kunnen blijven wonen. En oplossingen die zorgen voor een betere leefbaarheid. Meer geld en personeel ligt voor de hand. Maar er is veel meer mogelijk! Maar er is veel meer mogelijk voor zowel de zorg in instellingen als de zorg thuis!

De 5 voordelen van VieDome

VieDome ondersteunt het zorgproces met technologische oplossingen. Om een optimale ondersteuning te kunnen leveren aan het zorgproces is het van belang dat de VieDome technologie nauw aansluit bij de vraag van de cliënt. Dit geldt zowel in de zorg thuis als in de zorg in instellingen. VieDome staat bekend om zijn individuele alarmscenario’s en slimme sensoren. Hiermee kan de bewaking optimaal worden afgestemd op de individuele zorgvraag van de cliënt zonder dat een grote hoeveelheid technologie nodig is.

VieDome is een open ECO-systeem voor Zorg. Door de open technologie kunnen producten van verschillende leveranciers gekoppeld worden aan VieDome. Deze kan als een volledig mobiel systeem gebruikt worden. Zowel de Alarmgever (cliënt) als de alarmontvanger (zorgverlener / mantelzorger) kunnen beschikken over een mobiel apparaat (smartphone / tablet) die met de VieDome App, gekoppeld is via draadloos internet.

Met de meer dan 100 verschillende functies in het VieDome platform kan men een grote verscheidenheid aan toepassingen generen. Of het nu gaat om beeldzorg thuis, sociale alarmering, persoonsalarmering, akoestische bewaking, leefstijl monitoring, een zorgcentrale, zusterroep, E-health, vierde generatie videobewaking, mobiele alarmering met locatie bepaling, tele-monitoring, dwaaldetectie, dienstenplatformen of smart sensoring, met VieDome kan het gerealiseerd worden.

Dit geeft cliënten en medewerkers altijd een veilig gevoel. Hierdoor is VieDome altijd op maat voor elke cliënt. Kan VieDome door een combinatie van vaste bedrade en mobiele draadloze technologie overal toegepast worden. Is iedereen overal bereikbaar en kan VieDome snel in elke instelling en in elke een woning geplaatst worden.

1. Altijd een veilig gevoel

VieDome geeft cliënten en medewerkers altijd een veilig gevoel. Een juiste technologische ondersteuning geeft zowel de cliënt als de medewerkers een gevoel van veiligheid omdat er altijd iemand op hen let en hulp biedt als dat nodig is zonder de privacy onnodig te schaden. Hier enkele voorbeelden.

Met de introductie van de nieuwe slimme levensstijl sensor wordt een volgende stap gezet in doelgericht en nauwgezet bewaken. Deze sensor is gemonteerd aan het plafond en combineert alle detectoren in één sensor. Met deze slimme sensor worden alle bewegingen en activiteiten van de cliënt gedetecteerd. De slimme sensor is een hulpmiddel om cliënten meer zelfstandig te laten leven en wonen. Daarnaast verbetert de sensor het gevoel van veiligheid en wordt de levensstijl van de bewoner in kaart gebracht. Voor de medewerkers leidt het gebruik van de slimme sensor in combinatie met de individuele alarm scenario’s van VieDome tot een sterke reductie van het aantal loze meldingen. Hierdoor hoeft de medewerker alleen in actie te komen als het echt nodig is waardoor de privacy van de cliënt gewaarborgd wordt.

De beveiliging van de medewerkers en het oproepen van bijvoorbeeld BHV-ers is een vraagstuk dat in veel zorgorganisaties speelt. De zorg wordt steeds ambulanter en dus mobieler en dit maakt het vraagstuk complexer. Voor onderweg kennen we intussen de GPS-trackers waarmee medewerkers mobiel alarm kunnen maken maar binnenshuis werkt de locatiebepaling onvoldoende. Daarnaast is het aanbrengen van dit soort systemen in gebouwen vaak een hele operatie.

Nu komt VieDome met een nieuwe innovatie. Één systeem voor persoonsbeveiliging met locatiebepaling in gebouwen en daar buiten. Een innovatie die het aanbrengen van persoonsbeveiligingssystemen in een gebouw eenvoudig maakt. Geen bekabeling geen bouwkundige ingrepen. Draadloos gekoppeld aan internet. Hierdoor kan het systeem eenvoudig permanent of tijdelijk in een gebouw aangebracht worden indien dit nodig is. Door de combinatie met een smartphone kunnen medewerkers met één alarm apparaat overal hulp inroepen en dat geeft een vertrouwd gevoel.

2. Altijd verbonden

VieDome is altijd op maat voor elke cliënt. VieDome innoveert vanuit een mens-model. Steeds staan de cliënt en de medewerker centraal. Het gaat er om dat de technologie nauw aansluit bij de zorgbehoeften van individuele cliënten en bij de ondersteuningsbehoefte van de medewerkers.

Pas dan wordt technologie betrouwbaar en durft men er op te vertrouwen. Geen onnodige meldingen die afleiden van de werkelijke vragen. Geen onnodige bezoeken als gevolg van loze meldingen terwijl de cliënt er niet om gevraagd heeft.

Naast een veelvoud aan functionaliteiten om een op maat gesneden ondersteuning te bieden, kan de alarmering met scenario’s en leefstijl monitoring afgesteld worden op de individuele cliënt. Ook de alarmafhandeling is naar wens in te regelen naar vaste werkplekken of door middel van Apps op mobiele apparaten. Doormiddel van workflows kan per alarm een afhandeling op maat ingesteld worden.

Er staan altijd drie vragen centraal. Wat moeten we van de cliënt weten? Hoe kunnen we dat meten? Wat gaan we er mee doen? Hoe kunnen we dit detecteren in de woning of bij de cliënt? En op welke wijze moet de melding gepresenteerd worden aan de medewerker zodat hij exact weet wat er aan de hand is en wat er van hem verwacht wordt.

Op deze wijze verzorgt VieDome optimale ondersteuning voor zowel de medewerker als de cliënt.

3. Altijd hulp nabij

Met VieDome is iedereen overal bereikbaar. Medewerkers kunnen alttijd met cliënten communiceren. Cliënten kunnen altijd alarmeren. Medewerkers kunnen altijd alarmen ontvangen.

In de zorg thuis is de basis van langer zelfstandig thuis wonen veiligheid en mobiliteit. Daarom gebruikt VieDome de nieuwe generatie mobiele personenalarmering. Een zeer compact en stijlvol alarmeringsproduct met daaraan gekoppeld een platform voor uitgebreide locatiebepaling. De gebruiker heeft altijd een spreek-luisterverbinding met zijn mantelzorger of professionele zorgverlener met slechts één druk op de knop. Deze oplossing is een totaaldienst voor mobiele personenalarmering, speciaal ontwikkeld voor mensen die zowel binnen- als buitenshuis behoefte hebben aan veiligheid en zelfredzaamheid.
Als de actieve alarmering niet meer mogelijk is kan men eenvoudig overschakelen op diverse methoden van passieve alarmering, zoals bijvoorbeeld geo-fenching waarbij men een alarm krijgt als de cliënt zijn veilige leefgebied verlaat. Deze nieuwe manier van sociale en persoonsalarmering is geheel geïntegreerd in het VieDome platform.

Ook voor de intramurale zorg heeft VieDome een grote range aan vaste en mobiele alarmgevers. Naast de traditionele zusteroproepsystemen en audio bewaking kan men ook kiezen voor slimme sensoren en mobiele alarmering met communicatie in het gebouw. Met alarm scenario’s kan men actieve en passieve bewaking op maat voor de cliënt realiseren waarbij men altijd de mogelijkheid heeft om met de cliënt te communiceren via een App op de smartphone. Op deze manier blijft men altijd in contact met de cliënt.

4. Altijd overal toepasbaar

VieDome kan door een combinatie van vaste bedrade en mobiele draadloze technologie overal toegepast worden. Zowel thuis als in een instelling. VieDome levert de technologie voor zorg op afstand die communiceert via internet. Hierdoor is de gehele installatie altijd online en kan realtime gecontroleerd worden af alles nog juist functioneert. Omdat ook de internet verbinding draadloos geleverd kan worden kan de technologie overal snel aangebracht worden zonder grote bouwkundige aanpassingen. De volledige functionaliteit van het VieDome platform is zowel bedraad als draadloos te leveren inclusief de benodigde verbindingen.

Een voorbeeld hiervan is toegangsverlening. Het VieDome platform integreert diverse technologieën voor toegangsverlening. Met de introductie van SmartLock maakt VieDome het gebruik van sleutelkluizen en tijdrovend sleutelbeheer overbodig.
SmartLock is een toepassing waardoor men de deur op drie manieren kan openen en sluiten. Met de gewone mechanische sleutel, met de afstandsbediening en met een digitale sleutel op een smartphone. Doordat zorgverleners op afstand geautoriseerd kunnen worden om een woning of een afdeling te betreden zijn ze ook in noodgevallen instaat om snel een woning of een afdeling te betreden.

VieDome SmartLock is een concept voor toegangverlening dat eenvoudig en veelzijdig is. Het gebruik van het slimme slot is aan de buitenzijde van een woning niet zichtbaar en is veilig voor de bewoner. Het gehele systeem wordt op afstand beheerd. De thuiswonende cliënt blijft altijd baas over zijn eigen deur ook al geeft hij digitale sleutels uit aan zijn zorgverlener.

5. Altijd snel geplaatst

VieDome kan snel in elke instelling en in elke woning geplaatst worden. Het is mogelijk om een standaardwoning of appartement binnen 20 minuten te voorzien van zorg op afstand. Onafhankelijk van de aanwezige verbindingen of infrastructuur in de woning. De totale zorg op afstand, personenalarmering en beeldbelfuncties kunnen, indien gewenst, met alarmopvolging als een abonnement geleverd worden. Zonder investering vooraf maakt VieDome zo van iedere woning in Nederland een zorgwoning, voorzien van die zorg-op-afstand-oplossingen die de gebruiker nodig heeft om langer zelfstandig te blijven wonen. Geen verbouwing, gemakkelijk in één dag. Zowel geschikt voor eigen woningen als voor huurwoningen en appartementen.

Ook intramuraal kan VieDome eenvoudig en snel geplaatst worden. Met de VieDome technologie kunt u zorg verlenen als het nodig is. Uw medewerkers willen cliënten op een prettige en veilige manier op maat helpen. Als zorgorganisatie wilt u dat de medewerker zich veilig en gesteund voelt en dat de zorg efficiënt georganiseerd is.
De ondersteuning van cliënten moet flexibel en schaalbaar zijn. Bij veranderende hulpvragen moet het mogelijk zijn om de diensten en de ondersteuning snel en gemakkelijk aan te passen. Als zorgorganisatie wilt u de regie blijven voeren en de mogelijkheid hebben om bepaalde of alle onderdelen van de zorgketen te laten verzorgen door een professionele partner.

Toepassen van nieuwe dienstverlening en technologie lijkt vaak onmogelijk. Gebouwen en woningen zijn niet aangepast, investeringen zijn hoog en veranderingen complex. Deze vraagstukken hebben we voor u opgelost. Wij maken iedere afdeling en iedere woning smart zodat u beschikt over de diensten en technologie die nodig zijn om uw cliënten en medewerkers te ondersteunen. Geen verbouwingen en daarom zowel geschikt voor bestaande gebouwen en woningen als voor huurwoningen en appartementen. Ook het businessmodel is op maat voor de cliënt maar ook voor u als organisatie. Vormen van lease, koop, abonnement of pay-per-use zijn mogelijk en houden de investeringen laag. U kunt gemakkelijk en snel beginnen als het nodig is vandaag al.

Contact

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.