09 • 06 • 2023

Cosis kiest Viedome

Margreet de Graaf, lid van de Raad van Bestuur van Cosis, heeft vorige week haar handtekening gezet onder het samenwerkingscontract met Viedome. Directeur van Mextal, Patricia van de Wetering, is trots op deze nieuwe samenwerking en het vertrouwen dat daaraan ten grondslag ligt.

Cosis kiest Viedome

Toekomstbestendig

Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. In Viedome hebben zij een mooie partner gevonden om efficiënte zorg te kunnen leveren. Voor nu en in de toekomst.

Slimme transitie

Aan deze samenwerking is een uitgebreid proces voorafgegaan. Cosis en Viedome hebben samen een gedetailleerd stappenplan doorlopen om het meest optimale uit de organisatie te halen. Door met open zorgtechnologie en cliëntgerichte zorgscenario’s te gaan werken, transformeren ze van zorgalarmering naar zorgondersteuning.

Cosis kiest Viedome

Persona’s

Met cliëntgerichte zorgscenario’s betekent dit een andere manier van werken. En dat is precies waar Cosis mee geholpen is. Aan de hand van zorgvuldig geformuleerde Persona’s is er op efficiënte wijze een inventarisatie gemaakt. Door de behoeften van de cliënten en de benodigde slimme oplossingen in kaart te brengen, ontstaat er een goed beeld van wat er nodig om deze cliënt(groep) optimale zorgondersteuning te bieden.

Viedome Academy

Ook is stevig ingezet op het adoptieproces. Viedome helpt Cosis om de zorgmedewerkers te trainen en op te leiden om te werken met het nieuwe systeem. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de Viedome Academy. Zo kan de hele organisatie soepel overstappen op deze nieuwe manier van werken.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download