Voor de meeste cliënten is verbinding met het sociale netwerk en/of familie van groot belang. Die verbinding kan eenvoudig gelegd worden met de beeldbelfunctie van Viedome. Dezelfde functionaliteit is ook uitermate geschikt om beeldzorg te verlenen. Via een duidelijke beeldverbinding kan de cliënt gemakkelijk communiceren met zorgverleners.

Thuiszorgoplossingen

Het Viedome-platform biedt vele thuiszorgoplossingen, variërend van eenvoudige zorgtelefonie tot lifestylemonitoring-oplossingen. Met beeldzorg behoort ook het thuis meten van vitale functies tot de mogelijkheden. Alle thuiszorgoplossingen zijn volledig geïntegreerd in Viedome, zodat meldingen via de bijbehorende app en zorgcentrale opgevolgd kunnen worden. Diverse organisaties zetten Viedome in de thuiszorg in om technologische ondersteuning van het zorgproces die geassocieerd worden met intramurale zorg, ook thuis toe te passen. Denk o.a. aan dwaaldetectie, beeldzorg, akoestische bewaking, uit-bed-signalering etc.

Viedome Community

Naast beeldzorg zijn andere functionaliteiten mogelijk, zoals gezamenlijk activiteiten plannen, informatie uitwisselen over de zorg, zorgalarmering thuis en het creëren van samenhang tussen deelnemers. Ook cameratoezicht kan via Viedome lopen. Viedome Community wordt veel toegepast om vereenzaming van zelfstandig wonende cliënten te verminderen, de familie en vrijwilligers meer bij het zorgproces te betrekken en begeleiding op afstand te organiseren. In het kader van het landelijke project ‘dedementievriendelijke gemeente’ kan Viedome Community ingezet worden om lokale partijen zoals dienstverleners, winkeliers en anderen te verbinden.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download