Viedome kent verschillende typen actieve zorgalarmering met draadloze hals- en polszenders. Intramuraal is er een systeem met alarmering op de kamer of met een zender die in het gehele gebouw werkt. Ook in de thuiszorg levert Viedome apparatuur voor persoonsalarmering, waaronder de VieConnector; een zorgtoestel met een analoge of online verbinding, en halszenders, smartphones of zorghorloges.

Eén druk op de knop

Met persoonsalarmering kan een cliënt altijd snel en eenvoudig hulp inschakelen als het nodig is. Een alarm wordt geactiveerd met slechts één druk op de knop. Zodra de cliënt op de knop drukt, wordt er direct een verbinding tot stand gebracht met de zorgcentrale of een zorgmedewerker. Dit vergroot het gevoel van veiligheid aanzienlijk en adequate hulp is altijd dichtbij.

Persoonsalarmering binnenshuis

Viedome voorziet in diverse vormen van mobiele persoonsalarmering. Binnenshuis draagt de cliënt een kleine gps-tracker bij zich, waarmee op afstand de locatie kan worden vastgesteld. Ook kan contact gelegd worden met de zorgcentrale, een zorgmedewerker of vooraf ingestelde contactpersonen. Het apparaatje is handzaam en makkelijk bij je te dragen.

Mobiele alarmering buitenshuis

Met een mobiel alarmeringssysteem voor buitenshuis is directe (actieve) alarmering bij een noodsituatie mogelijk met een noodknop. Passieve alarmering kan worden ingesteld met behulp van een virtueel hekwerk of leefcirkel. Zo krijgen mensen met een verhoogde kans op dwaalgedrag meer vrijheid en zelfstandigheid. Ook dementerenden kunnen hulp krijgen als ze even de weg niet meer weten. Het geeft een veilig gevoel dat er altijd hulp nabij is.

eHealth

Viedome biedt ook mobiele persoonsalarmering met eHealth-opties voor mensen die door een lichamelijke of leeftijdsbeperking in hun dagelijks leven toezicht op hun gezondheid en veiligheid nodig hebben. Er kunnen meldingen worden ingesteld voor o.a. medicatie, geofencing en afspraken.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download