Structuurondersteuning

Voor veel cliënten is het heel belangrijk om te leven volgens een vaste structuur. Leven volgens vaste dagelijkse patronen en het hebben van een vertrouwde structuur biedt houvast en kan de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Met onze slimme oplossingen voor structuurondersteuning kunnen we cliënten en zorgmedewerkers hierbij op efficiënte wijze helpen.

Slimme meldingen

Met Viedome is het mogelijk om met schema’s en terugkerende meldingen zelfstandig wonende cliënten te ondersteunen. Denk aan alledaagse zaken als opstaan, naar bed gaan, eten, drinken, wassen, medicatie innemen etc. Daarnaast kunnen deze meldingen worden gekoppeld aan cliëntgerichte zorgscenario’s. Zo genereert Viedome (ook) meldingen die naadloos aansluiten bij de wensen en het specifieke levenspatroon van een cliënt. De cliënt en/of de zorgmedewerker ontvangt dan een melding op de momenten dat de cliënt daadwerkelijk actie moet ondernemen of ondersteuning nodig heeft.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download