Met de nieuwste generatie slimme sensor, de smart Viedome sensor (SVS), realiseren we derde generatie audio- en videodetectie. Zodra de SVS-sensor een afwijking signaleert op de gewenste of gebruikelijke situatie, genereert deze een melding. Eventuele verstoringen, zoals onweer, vrachtwagens en dichtklappende deuren worden gefilterd. Vooraf wordt het gewenste scenario per cliënt bepaald op basis van behoeften en leefpatronen.

Maatwerk voor elke bewoner

Na het instellen werkt alles automatisch. Zorgverleners hoeven geen handelingen te verrichten. Dankzij de slimme sensoren ontvangen zij uitsluitend een alarmmelding als er écht iets aan de hand is. Viedome biedt met een geïntegreerde basisstructuur maatwerk voor elke bewoner. Komt er een nieuwe bewoner, dan richt je eenvoudig alles opnieuw in. Verandert de situatie van de bewoner, dan beweegt de bewaking mee. De software bepaalt de functionaliteit, niet de hardware.

Afhandeling alarmmeldingen

Bij een alarm van een SVS-sensor wordt geen live stream opgezet. De medewerker ziet een anoniem snapshot van het alarmmoment en kan een audio- en/of videofragment oproepen van een aantal seconden vóór tot na het alarm. Wat een medewerker mag opvragen bij een cliënt, is instelbaar vanuit privacyoverwegingen. Nadat het alarm is afgehandeld, zijn het snapshot en de fragmenten niet meer beschikbaar. De SVS-sensor is ook te gebruiken voor video-observatie.

Slimme videobewaking

Voor het detecteren met video van afwijkende situaties maakt Viedome gebruik van verschillende sensoren. De kamer wordt verdeeld in meerdere detectiegebieden; bijvoorbeeld de kamerdeur, toiletdeur, het bed en de rest van de kamer. Zo is te detecteren of de cliënt in bed ligt, onrustig is, het bed verlaat, valt, de kamer verlaat of naar het toilet gaat. Ook het betreden van de kamer door zorgmedewerkers wordt gedetecteerd. De detectie kan op afstand ingesteld of aangepast worden.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download