VieDome biedt slimme bewaking met sensoren, die zijn afgestemd op de zorgvraag en omgeving van de cliënt. Er zijn diverse soorten sensoren beschikbaar, die met VieDome apart of gezamenlijk in uiteenlopende scenario’s inzetbaar zijn. Zo kunnen we met sensorische bewaking iedere zorgvraag optimaal beantwoorden.

Passieve en actieve bewaking

Sensoren kunnen een passieve of actieve functie hebben. Een passieve functie betekent dat de bewoner geen bewuste handeling hoeft te verrichten voor een alarmmelding. Voorbeelden van passief zijn akoestische bewaking en bewegingsmelders. Actieve alarmering genereert een alarmmelding na een bewuste handeling van de bewoner, zoals het drukken op een alarmknop.

Slimme technologie

Bij passieve alarmering kan het nodig zijn al een melding te genereren na het triggeren van één sensor. In andere gevallen kan dit juist leiden tot veel onnodige meldingen. Daarom biedt VieDome de slimme mogelijkheid om te werken met scenario’s. Zo kunt u een alarmsituatie definiëren, die pas een melding genereert na het triggeren van meerdere sensoren of bij het vaker voorkomen van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld als een bewoner in één nacht voor de vierde keer uit bed komt of de bewoner uit bed is, maar niet arriveert bij het toilet. Deze instellingen zijn per kamer instelbaar, waardoor de bewaking per bewoner en tijdstip kan verschillen.

Zo min mogelijk technologie en bewaking

Uitgangspunt bij de bewaking, observatie en zorg op afstand is dat het systeem alleen signaleert wat van belang is voor de zorgvraag van de betreffende bewoner. Hoe scherper dit gedefinieerd is, des te minder oneigenlijke meldingen er zijn. Uitgangspunt is verder om met zo min mogelijk intrusie de bewakingsvraag te beantwoorden; zo min mogelijk technologie en bewaking dus. Dit leidt tot optimale zelfstandigheid en privacy voor de bewoner. Dit kan worden bereikt met basale traditionele domotica, geavanceerde sensoren en slimme software. VieDome biedt het allemaal: slimme signaalinterpretatie, intelligente sensoren, patroonherkenning en locatiebepaling. VieDome zal de komende jaren steeds slimmer worden en meer situational awareness kennen.

Slimme software in plaats van hardware

Binnen VieDome kiezen we ervoor om de functionaliteit in de software te realiseren, zodat er zoveel mogelijk verschillende sensoren en overige randapparatuur kan worden aangesloten. Softwarematig kan bepaald worden of een halszender de verlichting schakelt of een alarm geeft. Omdat VieDome met roosters werkt, kunnen sensoren gedurende de dag van functie veranderen. Zo kan bijvoorbeeld een bewegingssensor overdag detecteren of er nog voldoende activiteit in de woning is en ’s nachts een alarm geven bij te weinig activiteit.

Slimme oplossingen

Download nu onze whitepaper over scenariodenken.

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van scenariodenken voor uw organisatie? Download dan onze whitepaper ‘Scenariodenken van VieDome: van zorgalarmering naar zorgondersteuning’.