VieDome voorziet in efficiënte mogelijkheden voor leefstijlmonitoring. Hiermee wordt het leefpatroon van de bewoner nauwkeurig gemonitord en in kaart gebracht, waarna afwijkingen direct worden opgemerkt. Bij een afwijking van het vastgestelde patroon, ontvangt de zorgverlener een melding en kan steeds tijdig passende zorg worden verleend.

Tijdig signaleren

Met leefstijlmonitoring van VieDome worden met sensoren de activiteiten in het dagelijks leefpatroon van mensen gemonitord en geregistreerd, om zo tijdig (zorgwekkende) afwijkingen te kunnen signaleren. Bijvoorbeeld als iemand langer dan normaal niet beweegt in de woning of gedurende een bepaalde periode onrustiger slaapt. 

 

Een verstoord dag- en nachtritme of overmatig toiletbezoek is direct zichtbaar in de overzichtelijke trendweergave. Toenemend toiletgebruik of afnemende slaap kunnen wijzen op een gedragsverandering of medisch probleem.

Slimme oplossingen

Download nu onze whitepaper over scenariodenken.

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van scenariodenken voor uw organisatie? Download dan onze whitepaper ‘Scenariodenken van VieDome: van zorgalarmering naar zorgondersteuning’.