Voor cliënten is verbinding met het sociale netwerk en familie vaak heel belangrijk. Die verbinding kan eenvoudig gelegd worden via het VieDome-platform via beeldbellen. Maar ook met andere diensten in het webbased platform VieDome Community kan de sociale structuur rondom de cliënt betrokken worden bij de zorg.

VieDome Community

Naast beeldbellen met verwanten en zorgverleners biedt VieDome Community andere functionaliteiten, zoals gezamenlijk activiteiten plannen, informatie uitwisselen over de zorg, zorgalarmering thuis en het creëren van samenhang tussen deelnemers. Ook cameramonitoring kan via VieDome-platform lopen. VieDome Community wordt veel toegepast om vereenzaming van zelfstandig wonende cliënten te verminderen, de familie meer bij het zorgproces te betrekken en begeleiding op afstand te organiseren. Met deze oplossing kunnen vrijwilligers meer worden betrokken bij de diverse processen. In het kader van het landelijke project ‘de dementievriendelijke gemeente’ kan VieDome Community ingezet worden om lokale partijen zoals dienstverleners, winkeliers en anderen te verbinden.

Thuiszorgoplossingen

Het VieDome-platform biedt vele thuiszorgoplossingen, variërend van eenvoudige zorgtelefonie tot lifestylemonitoring-oplossingen. Ook het thuis meten van vitale functies behoort tot de mogelijkheden. Alle thuiszorgoplossingen zijn volledig geïntegreerd in het VieDome-platform, zodat meldingen via de bijbehorende app en via de zorgcentrale opgevolgd kunnen worden. Diverse organisaties zetten VieDome in de thuiszorg in om alle vormen van technologische ondersteuning van het zorgproces die geassocieerd worden met intramurale zorg, ook thuis toe te passen. Denk o.a. aan dwaaldetectie, zorgoproep, akoestische bewaking, uitbedmeldingen etc.

Slimme oplossingen

Download nu onze whitepaper over scenariodenken.

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van scenariodenken voor uw organisatie? Download dan onze whitepaper ‘Scenariodenken van VieDome: van zorgalarmering naar zorgondersteuning’.