Algemeen

Personenalarmering van VieDome

Als een cliënt langer zelfstandig thuis wil blijven wonen zonder zich al te veel zorgen te maken als er hulp nodig is, dan is personenalarmering een goede keuze. Personenalarmering van VieDome zorgt ervoor dat cliënten zelf veel meer de regie over hun leven behouden en met een veilig gevoel langer in hun eigen woning kunnen verblijven. Zodra de cliënt valt of andersoortige hulp nodig heeft, dan kan hij of zij met één druk op knop de alarm- of zorgcentrale waarschuwen met personenalarmering. Er is direct contact met de zorg- of alarmcentrale of een mantelzorger en als het nodig is wordt er direct hulp ingeschakeld.

Wat is personenalarmering?

De actieve personenalarmering van VieDome is in verschillende typen leverbaar, waarbij gebruik gemaakt wordt van draadloze hals- en polszenders. Intramuraal is er een systeem met alarmering op de kamer of met een zender die in het gehele gebouw werkt. Ook in de thuiszorg levert VieDome apparatuur voor personenalarmering, waaronder een zorgtoestel met een analoge of online verbinding en halszenders, smartphones of GSM-zorghorloges. In alle sectoren bewijst personenalarmering z’n waarde, niet alleen voor de cliënten zelf maar ook voor de zorgmedewerkers en mantelzorgers. Wie optimaal en flexibel gebruik wil maken van personenalarmering, kiest dan ook voor VieDome. Alle oplossingen van VieDome zijn flexibel. Verandert de zorgbehoefte, dan past de personenalarmering van VieDome zich hier eenvoudig op aan. Bovendien bewijzen ook bij personenalarmering de cliëntgebonden scenario’s hun waarde om te transformeren van zorgalarmering naar cliëntgerichte zorgondersteuning.

Hoe werkt personenalarmering?

Het belangrijkste kenmerk van personenalarmering is dat de cliënt altijd snel en eenvoudig hulp in kan schakelen als het nodig is. Een alarm wordt geactiveerd met slechts één druk op de knop. Zodra de cliënt op de knop drukt, wordt er direct een verbinding tot stand gebracht met de zorgcentrale of een zorgmedewerker. Dit vergroot het gevoel van veiligheid aanzienlijk en adequate hulp is met personenalarmering van VieDome altijd dichtbij. Het VieDome-platform voorziet in diverse vormen van mobiele personenalarmering. De cliënt draagt een kleine gps-tracker bij zich, waarmee op afstand eenvoudig en heel doeltreffend de locatie kan worden vastgesteld. Ook kan contact gelegd worden met de zorgcentrale, een zorgmedewerker of vooraf ingestelde contactpersonen. Het apparaatje is uiterst handzaam en cliënten kunnen het gemakkelijk bij zich dragen.

Welke vormen van personenalarmering zijn er?

Naast personenalarmering binnenshuis en direct rondom de woning van de cliënt, is er ook een mobiel alarmeringssysteem voor buitenshuis beschikbaar. Ook dit systeem voorziet in directe alarmering bij een noodsituatie door te drukken op een noodknop. Daarnaast kan passieve personenalarmering worden ingesteld met behulp van een virtueel hekwerk. Zo krijgen bijvoorbeeld mensen met een verhoogde kans op dwaalgedrag meer vrijheid en zelfstandigheid. Ook dementerenden kunnen op deze manier de nodige hulp krijgen als ze even de weg niet meer weten. Daarnaast geeft personenalarmering vooral een veilig gevoel dat er altijd hulp nabij is. Sinds kort biedt VieDome ook mobiele personenalarmering met eHealth-opties voor mensen die door een lichamelijke of leeftijdsbeperking in hun dagelijks leven toezicht op hun gezondheid en veiligheid nodig hebben. Zo kunnen er meldingen worden ingesteld voor onder ander medicatie, geofencing en afspraken.

Wat kost personenalarmering?

Het is lastig om precies te zeggen hoeveel de kosten voor personenalarmering bedragen. Het hangt altijd af van de situatie, maar in principe zijn de kosten goed te overzien. Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten en krijgen ze een nieuwe functie. Als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt.

Vergoedt de zorgverzekeraar personenalarmering?

Afhankelijk van de situatie kunnen cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding voor personenalarmering. Als er medische redenen zijn voor personenalarmering, dan kan de zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten vergoeden. Hiervoor is dan wel een verklaring van de huisarts nodig, waarin staat dat de cliënt personenalarmering nodig heeft. In zo’n geval zal alleen de apparatuur worden vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moeten door de cliënt zelf worden betaald. Over de hoogte van de vergoeding en voor meer informatie over de exacte voorwaarden rondom personenalarmering, kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar.

Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen

Als een cliënt om sociale redenen personenalarmering nodig heeft, kan dit in bepaalde gevallen via de gemeente geregeld worden. Bijvoorbeeld als een cliënt zich thuis niet veilig voelt en er geen mensen in de directe omgeving zijn als er iets aan de hand is. In deze gevallen kan een cliënt zich naar de eigen gemeente wenden om te vragen wat er mogelijk is op het gebied van (vergoeding van) personenalarmering. Meer informatie is ook te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Is personenalarmering fiscaal aftrekbaar?

In de meeste gevallen zijn de kosten voor personenalarmering niet fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst valt te lezen dat de kosten voor een alarmsysteem wel aftrekbaar zijn, als er sprake is van een specifieke ziekte, bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie. Niet aftrekbaar zijn de kosten voor (de installatie van) een alarmsysteem, bijvoorbeeld voor in een seniorenwoning. Meer informatie is ook te vinden op de site van de Belastingdienst.