06 • 07 • 2020

Hoe gaan we om met de veranderende zorgvraag?

Veranderende zorg houdt automatisch in dat ook de behoefte aan technologische ondersteuningsoplossingen verandert.

Hoe gaan we om met de veranderende zorgvraag? - VieDome

Meer zelfstandigheid en privacy voor cliënten in instellingen is de wens van veel familie en mantelzorgers. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, dat is de wens van veel ouderen. Wensen die ook door de Nederlandse overheid worden ondersteund. Daarmee verandert de zorg in ons land. Dat moet ook, want steeds vaker gaat het in de media over de toenemende druk op verzorgend personeel. In ziekenhuizen, zorginstellingen, maar ook in de thuiszorg wordt steeds meer van zorgverleners gevraagd. Veranderende zorg houdt automatisch in dat ook de behoefte aan technologische ondersteuningsoplossingen verandert. Maar hoe gaan we om met deze veranderende zorgvraag? Daarover gaan we in gesprek met Rinus van den Heuvel, projectmanager bij VieDome.

Individuele zorgvraag centraal stellen

VieDome biedt efficiënte oplossingen om met de inzet van technologie zowel de ouderen-, gehandicapten- als de thuiszorg slimmer te maken. Doel is om een veilige en prettige omgeving te creëren voor cliënten.

“We krijgen inderdaad steeds vaker individuele vragen,” zegt Van den Heuvel. “Meestal betreft het dan unieke situaties. Elke vraag is weer anders en kan soms ook snel weer veranderen. Zorg op maat dus. Als de vraag komt vanuit een voor ons bekende zorgorganisatie, kijken we natuurlijk eerst wat er al aanwezig is binnen die organisatie. Van daaruit kunnen we een gepast advies geven,” aldus Van den Heuvel. “Komt de vraag vanuit een nieuwe zorgorganisatie, dan zoeken we naar een mobiele oplossing. Die wordt meestal gekoppeld aan de VieProApp en aan onze VieDome centrale. Ook aanvragen van organisaties met gedateerde hardware kunnen we aan. Ruim 160 koppelingen, functies en applicaties kunnen moeiteloos worden gekoppeld aan het open zorgtechnologie-platform van VieDome. Zo geven we deze hardware een nieuw leven.”

Cliënt als uitgangspunt

Standaardtechnologie zorgt in huidige vergelijkbare situaties vaak voor veel valse meldingen. Dat geeft, naast druk op de zorgverlener, ook onnodige kosten. Met behulp van VieDome wordt de zorgondersteuning met technologie afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn/haar omgeving, maar ook op die van de zorgverlener. Er zal dus meer en meer om flexibele oplossingen gevraagd worden. Zorg op maat betekent omschakeling en vernieuwing binnen de zorginstellingen. Niet het gebouw, maar de cliënt moet het uitgangspunt zijn.

Over het algemeen vragen aanpassingen veel tijd. Rinus van den Heuvel: “Bij VieDome niet. De tijd tussen het moment dat de aanvraag bij ons binnenkomt tot de daadwerkelijke aanpassing hoeft niet lang te zijn. Meestal kunnen we snel schakelen, omdat de interne lijnen kort zijn. Aanpassingen in de programmering worden dezelfde dag uitgevoerd. Per organisatie kunnen we ook afspraken maken zodat we 24/7 aanpassingen kunnen doen.”

Slimme sensoren in combinatie met individuele alarmscenario’s

VieDome werkt met individuele (alarm)scenario’s en slimme sensoren. Dit maakt optimalisering van de op de individuele zorgvraag afgestemde ondersteuning en bewaking mogelijk, zonder dat er al te veel technologie nodig is. Een voorbeeld: een cliënt is valgevaarlijk, maar gaat elke nacht een keer uit bed voor toiletbezoek. Dat gaat meestal goed. In bestaande situaties krijgen zorgverleners vaak elke keer een melding als een cliënt het bed verlaat, terwijl er dan niet per se ook iets aan de hand is. Dit is een onnodige belasting voor de zorgverlener, maar geeft ook onrust voor de cliënt, want vaak komt er even iemand langs om te vragen wat er is. Het is effectiever en ‘slimmer’ als er alleen opgemerkt (en gemeld) wordt als de cliënt niet binnen het tijdslot, dat berekend is op basis van ervaringsdata, terugkeert in zijn of haar bed.

Van den Heuvel: “In zulke gevallen kunnen we een timer activeren in de badkamer. Als de cliënt niet na een bepaalde tijd weer in bed ligt, gaat er dán een alarm naar de zorg. Wel zo efficiënt.” Meestal zorgt VieDome voor zulke aanpassingen in het systeem. “Er zijn ook situaties waarbij is afgesproken dat medewerkers van de zorgorganisatie zelf de aanpassingen doen,” zegt Van den Heuvel. Zo realiseert VieDome tal van individuele oplossingen en is daarmee volledig voorbereid op de veranderende zorgvraag. Zorgondersteuning op maat. Dát is voor de zorg de toekomst.

Heeft u te maken met een veranderende zorgvraag en wilt u meer weten over zorgondersteuning op maat? Neem contact op met info@viedome.nl.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download