Ouderenzorg | 28 • 08 • 2019

VieProApp

De mobiele telefoon helpt de zorgverlener

Ouderenzorg

De nieuwste versie van de VieDome VieProApp is niet alleen geschikt voor de gemakkelijke en overzichtelijk afhandeling van meldingen uit het VieDome domoticasysteem maar de zorgverlener kan vanaf zijn smartphone ook het systeem bedienen en kan communiceren met de cliënten.

De mobiele telefoon wordt meer en meer een hulpmiddel voor zorgverleners om hun cliënten te bewaken, met cliënten te communiceren en onderdelen van de bewaking te bedienen. Binnen het VieDome systeem kan de zorgverlener alle meldingen ontvangen op één apparaat. Het gaat hierbij om een smartphone met verschillende Apps die geïntegreerd samenwerken.

In de nieuwste versie van de VieProApp zijn daarom een aantal nieuwe functies toegevoegd. Daarnaast zijn de bestaande functies verbeterd en De nieuwste versie van de VieDome VieProApp is niet alleen geschikt voor de gemakkelijke en overzichtelijk afhandeling van meldingen uit het VieDome domoticasysteem maar de zorgverlener kan vanaf zijn smartphone ook het systeem bedienen en kan communiceren met de cliënten.De mobiele telefoon wordt meer en meer een hulpmiddel voor zorgverleners om hun cliënten te bewaken, met cliënten te communiceren en onderdelen van de bewaking te bedienen. Binnen het VieDome systeem kan de zorgverlener alle meldingen ontvangen op één apparaat. Het gaat hierbij om een smartphone met verschillende Apps die geïntegreerd samenwerken.

Bestaande functies verbetert

In de nieuwste versie van de VieProApp zijn daarom een aantal nieuwe functies toegevoegd. Daarnaast zijn de bestaande functies verbeterd en uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om meldingen uit het domoticasysteem tegelijk naar meerdere zorgverleners te zenden als een groepsoproep. Indien een groepslid een melding aanneemt verdwijnt de melding bij de andere groepsleden en kunnen zij zien wie de melding heeft aangenomen. Neemt niemand de melding binnen een vooraf ingestelde tijdsduur aan dan kan de melding naar een ander groep, een gebruiker of de zorgcentrale doorgestuurd worden. Ook kan er gekozen worden om een aantal gebruikers of groepen achter elkaar te zetten. Gedurende een vooraf ingestelde tijd zullen dan één voor één de gebruikers of groepen opgeroepen worden. Is de melding binnen  die periode niet aangenomen dan wordt hij doorgezet naar de zorgcentrale. Op deze manier kan er nog flexibeler omgegaan worden met de alarmafhandeling zonder dat er een melding verloren gaat. Bij het ontvangen van een melding kan de zorgverlener altijd zien om welk type melding het gaar van welke locatie en cliënt de melding afkomstig is en in veel gevallen kan de zorgverlener na het aannemen van de melding direct communiceren met de cliënt.

Nieuwe functies toegevoegd

Met de VieProApp is het niet alleen mogelijk om flexibel en veilig meldingen te ontvangen. De zorgverlener kan met de VieProApp ook het domoticasysteem bedienen. Een zorgverlener kan bijvoorbeeld indien hij hiertoe de rechten heeft eenvoudig via de App een oproep naar een kamer plaatsen. Als de client de oproep bevestigd komt er een spreek/luister verbinding tot stand.

Een zorgverlener kan via de VieProApp een kamer tijdelijk uitschakelen. Een VieProApp gebruiker kan, indien hiertoe gerechtigd,  een kamer tijdelijk uitschakelen en daarna ook weer inschakelen. Indien de VieProApp gebruiker de kamer niet tijdig weer inschakelt schakelt het systeem de kamer na een vast geprogrammeerde tijdsduur automatisch weer in. De zorgcentrale kan zien wanneer een kamer is uitgeschakeld en kan een uitschakeling altijd ongedaan maken.

Altijd verbonden

In verband met het ontvangen van meldingen is het van grot belang dat de smartphone waarop de VieProApp draait altijd verbonden is met het VieDome systeem. Om dit te bereiken kan gebruik gemaakt worden van verschillende verbindingen zoals 4G en Wifi.

Indien de gebruiker is ingelogd in de VieProApp en hij gaat offline (bijvoorbeeld bij de wisseling van 4G naar WiFi) dan klinkt er een Attentietoon zodat de gebruiker hoort wanneer hij offline gaat en geen meldingen meer kan ontvangen. De VieProApp zal automatisch zoeken naar een nieuwe verbinding en indien mogelijk de verbinding snel herstellen.