Kennisartikelen

Techniek en mensen: een slimme combinatie voor efficiënte zorg

Het gebruik van een zorgcentrale helpt steeds meer zorginstellingen om de zorg slimmer te maken. Een zorgcentrale vormt de schakel tussen de cliënt en de zorgmedewerker. Het zijn eigenlijk de oren en de ogen van de zorgverlener, zowel tijdens de dag als de nacht. Bij steeds meer zorginstellingen en kleinschalige woonvormen is de zorgcentrale dan ook 24/7 operationeel, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.

De toegevoegde waarde van een zorgcentrale bij een hulpvraag van cliënten

De belangrijkste toegevoegde waarde van een zorgcentrale is dat cliënten altijd de garantie hebben dat ze gehoord worden als ze een hulpvraag hebben. Dat kan door middel van audio- of videobewaking (passief) of doordat de cliënt zichzelf meldt (actief), bijvoorbeeld met een drukknop, een handmelder of een ander hulpmiddel.

Een betere nachtrust voor cliënten door inzet van zorgcentrale

Door met een zorgcentrale te werken, hoeven zorgmedewerkers niet continu op locatie aanwezig te zijn. Dat heeft veel voordelen, zowel voor de organisatie als voor de cliënt. Die kan hierdoor zelfredzamer worden en krijgt meer privacy. Doordat er ’s nachts alleen zorgmedewerkers in de woning komen als er écht iets aan de hand is, draagt werken met een zorgcentrale – zeker in combinatie met slimme zorgscenario’s – bij aan een betere nachtrust voor de cliënt. En dat helpt weer om overdag beter te functioneren; ‘als de nacht is om te slapen om de dag ten volle te kunnen beleven’. Zeker bij cliënten die een prikkelverwerkingsstoornis hebben, is de nacht enorm belangrijk om een goede dag te kunnen hebben.

Efficiëntere personeelsinzet dankzij zorgcentrale

Met een goed functionerende zorgcentrale is het niet meer nodig om (’s nachts) vaste rondes te maken langs de woonvoorzieningen. Dat is sowieso verre van efficiënt, want ze kosten veel tijd en je kunt niet overal tegelijk zijn. Dat is wel mogelijk met een zorgcentrale; ze vormen immers de ogen en oren van de zorgmedewerker. De zorgcentralisten zijn continu aanwezig om opvolging te geven aan zorgvragen van cliënten - als het nodig is. Dat laatste vinden wij heel belangrijk, want niet elke beweging van een cliënt hoeft te leiden tot een melding en opvolging. Als een cliënt bijvoorbeeld ’s nachts het bed verlaat om even naar het toilet te gaan, is er in principe geen melding (en opvolging) nodig als de cliënt na de vooraf ingestelde tijd weer in bed ligt. Pas als dat niet het geval is, krijgt de zorgcentrale een melding. Zo maken zorgscenario’s de inzet van een zorgcentrale nóg waardevoller.

De drie vragen van Viedome

Werken met een zorgcentrale en zorgscenario’s begint met drie vragen: Wat wil je weten? Hoe ga je dat meten? En wat ga je met die informatie doen? Als je deze vragen kunt beantwoorden, kunnen we met onze zorgtechnologie veel toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld ’s nachts met een combinatie van in- en uitbedmelders, een tijdschakelaar en de koppeling met de zorgcentrale. Maar ook overdag bewijst de zorgcentrale zijn waarde bij woonvoorzieningen, zeker bij de wat grotere woningen als er een acute hulpvraag is van een cliënt, terwijl de begeleider zich elders in de woning bevindt. Via de zorgcentrale kan dan snel geschakeld worden.

Verstand van techniek en verstand van zorg

Organisaties die gebruik willen maken van een (nieuwe) zorgcentrale, moeten ervoor waken dat ze zich niet te veel laten leiden door de beloftes van de techniek alleen. Er zijn allerlei technologische oplossingen beschikbaar, die onder de naam domotica in de markt worden gezet. Maar als je het maximale uit je zorgcentrale wilt halen, heb je naast kennis van de techniek ook verstand van de zorg nodig. En het liefst ervaring met zorgprojecten. Alleen dan weet je zeker dat je met de techniek de zorg aan je cliënten zo goed mogelijk ondersteunt.

Viedome als strategische partner

De meerwaarde van de zorgcentrale van Viedome zit naast hoogwaardige technologie van Mextal – de makers van Viedome – ook in het platform en in onze mensen; zorgconsulenten met verstand van de zorg. Daardoor snappen we de behoeften van de cliënt, zorgmedewerker en organisatie en kunnen we deze optimaal ondersteunen met innovatieve technologie én slimme zorgscenario’s. Zorgalarmering transformeert daarbij naar zorgondersteuning. Viedome wil dan ook het liefst als strategische partner intensief samenwerken met zorginstellingen.

Benieuwd hoe we met onze zorgcentrale de zorg bij jouw zorginstelling slimmer kunnen maken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie.

Coen van de Wouw, Viedome

Meer weten over dit onderwerp?

Coen kan je er alles over vertellen.

Neem contact op