04 • 11 • 2021

Viedome helpt zorg van ORO verbeteren

Zorgaanbieder ORO wil haar cliënten - mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelachterstand - zo gelukkig mogelijk maken. Dat doet het door oplossingen op maat aan te bieden op basis van individuele wensen en mogelijkheden. Volgens domotica-specialist Niels van den Broek van ORO speelt Viedome hierbij een belangrijke rol.

Viedome helpt zorg van ORO verbeteren

Cliënt staat centraal

Voor ORO is het van belang om de cliënt centraal te stellen. Dit doet het door maatwerk en het aanbieden van een optimale zorgverlening. Het maatwerk wordt samen met Viedome gerealiseerd. Niels:” Wat Viedome zo goed maakt, is dat het samen met onze organisatie per cliënt gaat kijken wat hij of zij nodig heeft. Er wordt dus niet gebouwgericht gewerkt, maar cliëntgericht. Op deze manier kunnen wij zorg bieden die is afgestemd op de échte zorgvraag van de cliënt.”

NightWatch

Een van de producten waar ORO erg tevreden over is, is de NightWatch. De NightWatch bestaat uit een comfortabele draadloze armband die nauwlettend de hartslag en beweging meet. Wanneer de NightWatch een mogelijke zware epilepsieaanval vaststelt, wordt er een melding verzonden naar de zorgcentrale. Niels: “De NightWatch geeft veel vertrouwen bij de gebruikers, omdat het een goed gevalideerd middel is. Cliënten ontvangen vroegtijdig hulp, waardoor zij ook meer veiligheid ervaren. Daarnaast gebruiken veel organisaties die gespecialiseerd zijn in mensen met epilepsie, dit middel ook. Dat zorgt ook bij ons voor extra vertrouwen.”

NightWatch

Verbeterde zorg

“De samenwerking met Viedome verloopt prettig,” vertelt de domotica-specialist. “Bij vragen en/of aanpassingen wordt er snel gehandeld. Ook is de communicatie tussen de organisaties goed. Wekelijks worden de nieuwste ontwikkelingen rondom zorgtechnologie en overige specifieke zorgcasussen besproken met de projectleider van Viedome.”

Over ORO

ORO is een zorgaanbieder, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. In de Peelregio is ORO de aanbieder met het breedste pakket aan diensten. Denk aan wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. Voor de ruim 2.000 cliënten is ORO actief in de hele regio. ORO heeft zo’n tachtig locaties in de regio Zuidoost-Brabant en is dus altijd in de buurt.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download