Sommige cliënten kunnen uitsluitend bewaakt worden met akoestische bewaking. Bijvoorbeeld omdat ze te beweeglijk zijn of omdat ze geen sensoren op hun lichaam dulden. Doordat het voor deze bewoners gebruikelijk is om de hele nacht geluid te maken, ontstaan er veel onnodige meldingen. En dat zorgt voor veel extra werkdruk.

Ontdek wat VieDome ú kan bieden.

Cliënt

“'s Nachts kan het onrustig zijn op de afdeling waardoor ik slecht slaap.”

Wat wil je weten?

Om het comfort en de veiligheid van bewoners te garanderen, is het noodzakelijk hun gedrag te monitoren. Als dat niet met lichaamssensoren kan, biedt akoestische bewaking of beeldanalyse met een slimme sensor de oplossing. Je wilt dat er een melding wordt gegenereerd bij overschrijding van een bepaald geluidsniveau of bij bepaalde bewegingen in de kamer.

Hoe ga je dat meten?

Bij akoestische bewaking wordt het geluidsniveau in een kamer vooraf gemeten. Met een kamerpost wordt de kamer gemonitord. Als het geluid een vooraf ingesteld niveau gedurende een bepaalde tijdsduur overschrijdt, volgt er een alarmmelding.

Bij het gebruik van de slimme sensor wordt het beeld van de kamer geanalyseerd. Als er in de kamer bepaalde bewegingen worden waargenomen, volgt een melding.

In beide gevallen wordt er direct een verbinding met de kamer tot stand gebracht en kan de zorgverlener de benodigde actie ondernemen. Na reset van de melding gaat de ingestelde tijdsduur weer in.

Wat ga je ermee doen?

Nauwkeurige meting en adequate opvolging zorgen ervoor dat de bewoner goed bewaakt wordt en het aantal meldingen niet onnodig hoog wordt.

Zorgmedewerker

“Dankzij VieDome hoeven we cliënten niet onnodig te storen. Dat komt de rust op de afdeling ten goede.”

Download nu onze whitepaper over scenariodenken.

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van scenariodenken voor uw organisatie? Download dan onze whitepaper ‘Scenariodenken van VieDome: van zorgalarmering naar zorgondersteuning’.