Sommige cliënten kunnen uitsluitend bewaakt worden met akoestische bewaking. Bijvoorbeeld omdat ze te beweeglijk zijn of omdat ze geen sensoren op hun lichaam dulden. Doordat het voor deze bewoners gebruikelijk is om de hele nacht geluid te maken, ontstaan er veel onnodige meldingen. En dat zorgt voor veel extra werkdruk.

Ontdek wat VieDome ú kan bieden.

Cliënt

“'s Nachts kan het onrustig zijn op de afdeling waardoor ik slecht slaap.”

Wat wil je weten?

Om het comfort en de veiligheid van bewoners te garanderen, is het noodzakelijk hun gedrag te monitoren. Als dat niet met lichaamssensoren kan, biedt akoestische bewaking of beeldanalyse met een slimme sensor de oplossing. Je wilt dat er een melding wordt gegenereerd bij overschrijding van een bepaald geluidsniveau of bij bepaalde bewegingen in de kamer.

Hoe ga je dat meten?

Bij akoestische bewaking wordt het geluidsniveau in een kamer vooraf gemeten. Met een kamerpost wordt de kamer gemonitord. Als het geluid een vooraf ingesteld niveau gedurende een bepaalde tijdsduur overschrijdt, volgt er een alarmmelding.

Bij het gebruik van de slimme sensor wordt het beeld van de kamer geanalyseerd. Als er in de kamer bepaalde bewegingen worden waargenomen, volgt een melding.

In beide gevallen wordt er direct een verbinding met de kamer tot stand gebracht en kan de zorgverlener de benodigde actie ondernemen. Na reset van de melding gaat de ingestelde tijdsduur weer in.

Wat ga je ermee doen?

Nauwkeurige meting en adequate opvolging zorgen ervoor dat de bewoner goed bewaakt wordt en het aantal meldingen niet onnodig hoog wordt.

Zorgmedewerker

“Dankzij VieDome hoeven we cliënten niet onnodig te storen. Dat komt de rust op de afdeling ten goede.”

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze zorgvragen in de intramurale gehandicaptenzorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor statische, gebouw-gebonden zorgdomotica met in alle kamers dezelfde sensoren. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt zelf. De ene keer zijn er halszenders, bedmatten en bewegingsmelders nodig. En voor de volgende cliënt misschien akoestische bewaking of persoonsalarmering. Kortom: dynamische zorgdomotica.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u het scenario door de instellingen van de componenten via onze app aan te passen. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome

Nieuws

Algemeen | 28 • 08 • 2020

Nieuwe VieProApp: alles bij de hand op één device

De nieuwe, gebruiksvriendelijke VieProApp biedt de mogelijkheid om een veelheid aan zorgtaken op een smartphone uit te voeren.

Lees meer

Algemeen | 13 • 08 • 2020

NFC-tags voor meer gemak en efficiency

NFC-tags passen we bij VieDome steeds vaker toe om routinematige handelingen automatisch uit te voeren.

Lees meer

Algemeen | 06 • 07 • 2020

Hoe gaan we om met de veranderende zorgvraag?

Veranderende zorg houdt automatisch in dat ook de behoefte aan technologische ondersteuningsoplossingen verandert.

Lees meer

Algemeen | 28 • 05 • 2020

Slimme zorg toepassen in tijden van corona

De coronacrisis vraagt om slimme technologie en innovatieve oplossingen die efficiënte zorg mogelijk maken, maar daarnaast ook betrouwbaar zijn.

Lees meer