In Vught heeft de stichting Hoor Us een woongemeenschap voor dove jongvolwassenen opgericht. De vraag die voorlag was of dove jongeren met een leerachterstand in een woonvorm met veel autonomie kunnen gaan wonen. Stichting Hoor Us benaderde hiervoor VieDome. Op basis van het VieDome-platform werd een speciale oplossing ontwikkeld, die niet werkt met audio-signalering, maar uitsluitend gebruikmaakt van visuele en fysieke (tril)signalering.

Stichting Hoor Us

Om een passende woonomgeving te realiseren en de juiste begeleiding te bieden aan dove jongvolwassenen, hebben zes gedreven ouderparen het wooninitiatief Hoor Us in 2001 opgericht. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was dat dove mensen zoveel mogelijk kunnen leven onder eigen regie. Door de inspanningen van stichting Hoor Us ontstonden er kansen voor doven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat was hard nodig ook, want in de praktijk bleek dat dove kinderen na hun schooltijd in een zwart gat dreigden te vallen. Thuis zouden ze nog weinig contact hebben en vereenzaming lag dan ook op de loer. Toen er in 2011 in de Sebastiaanhof in Vught zes woningen leeg kwamen te staan, ging het bijzondere wooninitiatief van start.

“Een bijzonder wooninitiatief met kansen voor doven om een zelfstandig en veilig bestaan op te bouwen.”

Autonomie en veiligheid

De zes dove jongvolwassenen betrokken de woningen van de woongemeenschap in Vught en daarmee was de eerste uitdaging geboren. Want hoe maak je deze speciale bewoners zo veel mogelijk onafhankelijk van hun ouders en van hun extramurale begeleiders? Een specifieke uitdaging die vroeg om specifieke veiligheidsmaatregelen in en rondom de woningen. Om hierover mee te denken, kreeg de stichting van zorgorganisatie Cello de tip om contact op te nemen met de specialisten van VieDome. Bij de eerste inventarisatie bleek al snel dat het aanwezige alarmsysteem zeer complex was en totaal niet voldeed aan de eisen en wensen van de nieuwe bewoners. VieDome ging aan de slag en presenteerde een oplossing op basis van visuele en fysieke alarmering.

"Hoe maak je dove jongvolwassenen zo veel mogelijk onafhankelijk van ouders en extramurale begeleiders?"
Signolux flitslamp voor Hoor Us

Gericht op mensen met een gehoorbeperking

De oplossing voor Hoor Us werd gevonden in het VieDome-platform, dat er van oudsher op gericht is om mensen zo lang mogelijk onder eigen regie zelfstandig te kunnen laten wonen. Het faciliteren van innovatieve oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort staat hierbij centraal. De voorgestelde VieDome-oplossing bestaat dan ook uit meerdere componenten en kan verschillende specifieke alarmen genereren. De componenten zijn expliciet gericht op de zorg voor mensen met een gehoorbeperking en bieden drie basisfunctionaliteiten in het complex: persoonsalarmering, brandalarmering en inbraakalarmering.

Als er een alarm gegenereerd wordt bij een van de bewoners, ontvangen álle omwonenden ook een alarm op hun pager, wekker en flitslamp. Zo kunnen zij elkaar snel te hulp schieten. De signaalgevers kunnen meerdere alarmen generen in de vorm van lichtflitsen, geluiden en trillingen. Alarmmeldingen die volgens de bewoners niet te missen zijn!

Ganglampen, sleutelschakelaars en bewegingssensoren

Naast de genoemde signaalgevers zijn er in het complex ganglampen geplaatst aan de bovenzijde van de voordeuren. Met deze ganglampen kan eenvoudig geïdentificeerd worden welke woning hulp nodig heeft. Ook beschikken de woningen over een sleutelschakelaar (met indicatielampjes) om het alarmsysteem in en uit te schakelen. Door bewegingssensoren in de woningen kan er gedetecteerd worden of er mensen aanwezig zijn. Indien het inbraakdetectiesysteem geactiveerd is, kan hiermee een inbraakalarm gegenereerd worden.

Ganglampen, sleutelschakelaars en bewegingssensoren
Kussen en matras met trilfunctie

Kussen en matras met trilfunctie

Om een hogere veiligheid te bieden, beschikken de woningen over rookmelders en een intercom. Met de intercom kunnen bewoners een persoon bij de deur waarnemen en op afstand de deur openen. De deurbel is ook gekoppeld aan de mobiele telefoon van de bewoner, waarmee het bezoek aan de deur ook kan worden waargenomen. Tot slot hebben de bewoners een wekker met een flits en een kussen en/of matras met trilfunctie. Ook deze gaan af als er een alarm is gegenereerd. Volgens de bewoners zijn alle functies goed te herkennen en leveren ze een waardevolle bijdrage aan een veilige leefomgeving.

VieProApp en groepsapp

Uniek aan de VieDome-oplossing voor Hoor Us zijn natuurlijk de technologische toepassingen die met name de tast- en zichtzintuigen prikkelen, waardoor de bewoners alarmen kunnen herkennen. Daardoor zijn de bewoners niet meer geheel afhankelijk van extramurale ondersteuning en/of ondersteuning van ouders. Daarmee zorgt VieDome voor meer eigen regie en een verbonden gevoel. Voor de ondersteuning door zorgmedewerkers van Cello wordt gebruik gemaakt van de zorgcentrale van VieDome. Als er een alarm wordt gegenereerd, ontvangen niet alleen de andere bewoners deze, maar wordt deze ook verzonden naar Cello via de VieProApp en/of de Hoor Us groepsapp. Zo is tijdige en adequate hulp gegarandeerd als omwonenden hier niet (op tijd) voor kunnen zorgen.

“Dankzij de VieProCare zorgcentrale is tijdige en adequate hulp gegarandeerd als omwonenden hier niet (op tijd) voor kunnen zorgen.”
Visuele en fysieke signalering via VieDome

Download nu onze whitepaper over scenariodenken.

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van scenariodenken voor uw organisatie? Download dan onze whitepaper ‘Scenariodenken van VieDome: van zorgalarmering naar zorgondersteuning’.