Kennisartikelen

Hoe camerabewaking meer rust oplevert voor de cliënt

Bij vrijwel alle zorginstellingen is camerabewaking onderdeel van de nachtzorg en de reguliere zorg. Maar door de Wet zorg en dwang, privacy en gevoeligheid kijken steeds meer zorgverleners anders aan tegen de inzet van camera’s. Aan de ene kant vormt de camera een extra paar ogen, maar tegelijk voelt het niet prettig vanuit privacyoverwegingen van de cliënt.

Camerabewaking helpt bij het verlenen van goede zorg

Ondanks de mogelijke schending van privacy helpt camerabewaking bij het verlenen van goede zorg. Niet alleen bij het bieden van dag- of nachtzorg, maar ook ter bevestiging van een acute zorgvraag, bijvoorbeeld bij een epilepsieaanval. Zeker bij de huidige schaarste aan zorgmedewerkers, kan cameratoezicht een welkom en waardevol hulpmiddel vormen. Toch is het geen standaard onderdeel om continu in te zetten. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de cliëntvraag en de invulling daarvan aan de hand van de drie kernvragen: Wat wil je weten? Hoe ga je dat meten? En wat ga je ermee doen? Als hieruit blijkt dat camera-inzet noodzakelijk is, moet je dat zeker doen, uiteraard conform de relevante wet- en regelgeving.

Camera koppelen aan signaleringsplan

Belangrijk is dat de zorgverlener of zorgcentrale medewerker wordt getriggerd om naar de camerabeelden te kijken. Daar zit een essentieel voordeel: als je iemand continu camerabeelden laat monitoren, dan zie je lang niet alles wat je wilt zien. Maar als je iemand triggert om te kijken op een bepaald moment, dan is het belangrijk dat je ziet wat je moet zien. En dat is de wijze waarop Viedome cameratoezicht inzet in het zorgproces. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een camera te koppelen aan uit-bed-signalering. Zo worden slimme camera’s gecreëerd.

Diverse camera’s voor diverse persoonlijke situaties

Er zijn veel verschillende types camera’s die kunnen worden ingezet. Denk aan visoogcamera’s, die aan het plafond hangen en de hele kamer kunnen overzien. Als je motorische trekjes in de gezichten van cliënten gedetailleerd moet kunnen waarnemen, kun je camera’s inzetten met een groot zoomend vermogen. Verder zijn er camera’s die je op afstand kunt besturen en bestand zijn tegen vandalisme. Die laatste worden vaak ingezet in time-out ruimtes waar cliënten alleen en zonder prikkels tot rust kunnen komen. Toezicht is dan wel verplicht omdat je wilt kunnen zien hoe het gaat met de cliënt en of persoonlijk contact weer mogelijk is

Hoe een slimme camera de zorg ondersteunt

Naast gewone camera’s worden steeds vaker slimme camera’s ingezet. Een slimme camera is een met andere componenten of software slim gemaakte camera. Die software zorgt ervoor dat de camera beelden produceert die niet waarheidsgetrouw zijn, bijvoorbeeld door te blurren of beelden om te vormen naar een gekleurd poppetje. Het poppetje verandert van kleur als de persoon zich begeeft naar terrein waar hij of zij niet mag komen. Op dat moment krijgt de zorgcentrale medewerker of zorgmedewerker een signaal om in actie te komen. De camera’s kunnen ook ingesteld worden op persoonlijke controleactiviteit; bijvoorbeeld de persoon met een rode trui aan wel controleren en de persoon met een witte trui aan niet.

Meer vrijheid voor een cliënt

Binnen de Wet zorg en dwang is het een gegeven dat cliënten meer eigen regie krijgen. Maar als je tegelijk ook goede zorg wilt verlenen, zijn slimme camera’s een waardevol hulpmiddel om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven. Controles vinden dan alleen nog plaats op basis van afgesproken regels en grenzen. Zodra de cliënt de grens overgaat, volgt er een trigger vanuit de slimme camera. Voor de cliënt betekent dit meer vrijheid: zijn deur kan bijvoorbeeld openblijven. Het zijn mooie technieken die de zorg helpen en versterken.

Wennen aan techniek op de werkvloer

Voor de zorgmedewerker betekent cameratoezicht met slimme camera’s meer vertrouwen en capaciteit. Zolang alles goed gaat, is er geen actie nodig. Maar dat klinkt makkelijker dan het is. In de praktijk moeten sommige zorgmedewerkers nog wel wennen aan techniek op de werkvloer en leren hoe deze techniek hen kan ondersteunen. Dat is natuurlijk niet gek. Ze zijn erg betrokken bij deze cliënten en de stap om dat los te laten en meer op de techniek te vertrouwen, vinden ze niet eenvoudig. Daar gaat tijd overheen en vraagt om training on the job.

Het open zorgplatform van Viedome is toekomstbestendig

Viedome is een open zorgplatform. Via het platform worden meldingen gedeeld, maar dit is mogelijk met vrijwel alle apparatuur, ongeacht het merk. Organisaties die al werken met een bepaald merk kunnen dus in de meeste gevallen koppelen met Viedome. De systemen moeten vanuit veiligheidsoogpunt wel gevalideerd zijn natuurlijk. Ook is Viedome in dit verband goed voorbereid op de toekomst en kunnen er bijvoorbeeld robots met camera’s en domoticatoepassingen worden aangesloten. Kortom, is cameratoezicht echt nodig? Als we de zorg veilig, comfortabel en betaalbaar willen houden zeker wel. Het draagt zonder meer bij aan fijnere zorg!

Benieuwd hoe we met cameratoezicht de zorg bij jouw zorginstelling slimmer kunnen maken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie.

Coen van de Wouw, Viedome

Meer weten over dit onderwerp?

Coen kan je er alles over vertellen.

Neem contact op