Kennisartikelen

Meer doen met het zelfde aantal zorgmedewerkers? Het is mogelijk met slimme zorgtechnologie

Meer doen met hetzelfde aantal mensen is voor zorginstellingen inmiddels pure noodzaak geworden. Met de toepassing van cliëntgerichte zorgscenario’s en slimme software dragen wij bij aan het waarmaken van deze uitdaging. Waar het voorheen vooral draaide om de mogelijkheden van de hardware, is het nu de software die het mogelijk maakt om zorgalarmering doelgericht te transformeren naar flexibele zorgondersteuning.

Zo helpt data bij het slimmer maken van de zorg

Om te komen tot cliëntgerichte zorg zonder extra mensen in te zetten, is het belangrijk dat je een goed inzicht krijgt in de leefstijl van cliënten. Met de sensoren van Viedome wordt alles daarom vastgelegd, of beter gezegd; gelogd. Ook al gaat een bewegingssensor niet af, alle bewegingen worden omgezet in data en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de alarmmeldingen; ook die worden gelogd en zijn allemaal terug te halen zodat je precies kunt bekijken hoe een melding is afgehandeld. Maar met deze data kun je nog veel meer.

Datagerichte zorg: zo geef je meer rust aan de client én medewerker

Binnen het Viedome-platform is de rapportagetool Viedome Report beschikbaar, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken gebaseerd op de gelogde data. Zo kun je dus bekijken hoe vaak een melding zich voordoet en hoe daarmee wordt omgegaan door de zorgmedewerkers. Informatie die je ook kunt delen met de zorgmedewerkers om van te leren. Daarnaast kun je deze informatie gebruiken om beleid te ontwikkelen en aan te passen. In de toekomst zal dit gaan leiden tot meer datagerichte zorg. Het systeem herkent dan dat bepaalde patronen niet overeenkomen met wat er normaal gesproken gebeurt en kan er direct een melding worden gegenereerd.

Een andere manier van werken

Gelogde data gebruiken onze zorgconsulenten om analyses te maken en advies uit te brengen. Op basis van onze kennis en ervaring met andere zorginstellingen kunnen we met de key users binnen je organisatie overleggen hoe de zorgprocessen nog beter kunnen worden ingericht. Per cliënt staan daar altijd drie vragen bij centraal: wat wil je weten, hoe ga je het meten en wat ga je ermee doen? Aan de hand van die gegevens bekijken we samen wat de echte zorgvraag is. Dit is natuurlijk wel een andere manier van werken en voor teams is het best lastig om hiermee te beginnen. Een belangrijke rol is dan ook weggelegd voor de key users.

Wat wil je echt weten voor het leveren van kwalitatieve zorg?

De ervaring leert dat het voor key users best een uitdaging is om goed te kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Onderzoeken dus welke zorgvraag er echt leeft, hoe de privacy te waarborgen en met welke tools je de cliënt het beste kunt ondersteunen. Belangrijk daarbij is om niet op producten te gaan zitten, maar op wat je echt wilt weten. Op basis daarvan kunnen we een advies uitbrengen dat naadloos aansluit bij de cliënt. Het is aan de persoonlijk begeleider om dat in de driehoek cliënt, verwant en begeleider te bespreken. Vaak hebben verwanten de beste bedoelingen en streven ze naar optimale bescherming voor hun dierbaren. Echter, soms kan dit leiden tot een gevoel van schijnveiligheid en onbedoelde inbreuk op de privacy van cliënten.

Rustige nachtdiensten dankzij zorgtechnologie

Met de komst van Viedome technologie en cliëntgerichte zorgscenario’s maak je het leven van cliënten fijner, veiliger en comfortabeler. Zeker zo belangrijk is dat ook de arbeidsomstandigheden van zorgmedewerkers verbeteren met Viedome. Zo geven vooral de medewerkers in de nachtdienst aan dat de nachten rustiger worden, doordat de controles veel efficiënter verlopen en het aantal vals-positieve meldingen tot een minimum wordt beperkt. Het gevolg daarvan is ook dat de cliënten beter uitrusten en overdag rustiger zijn. Een win-winsituatie dus!

Benieuwd hoe we met onze cliëntgerichte zorgscenario’s de zorg bij jouw zorginstelling slimmer kunnen maken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie.

Joyce Heesbeen - zorgconsulent Viedome

Meer weten over dit onderwerp?

Joyce kan je er alles over vertellen.

Neem contact op