14 • 07 • 2019

Nieuwe software zorgcentrale ontwikkeld met gebruikers

De nieuwe software van de zorgcentrale van VieDome wordt ontwikkeld in samenwerking met gebruikers.

VieDome zorgcentralesoftware

De huidige interface van de VieDome-zorgcentrale is al een aantal jaren in gebruik. In de loop der jaren hebben verschillende gebruikers input gegeven over mogelijke verbeteringen. Door de continue ontwikkeling van het VieDome-systeem en de nieuwe mogelijkheden die daarmee zijn gerealiseerd, is nu ook de interface van de zorgcentrale aan vernieuwing toe. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van de nieuwe interface zijn in volle gang en hierin worden in een vroeg stadium de gebruikers van de zorgcentrale betrokken.

Co-creatie zorgcentrale

Om de huidige gebruikers van de VieDome-zorgcentrale software optimaal te betrekken is onlangs een co-creatiesessie gehouden. Hierin werd samen met gebruikers van de VieDome-zorgcentrale gebrainstormd over hoe de nieuwe interface eruit moet komen te zien. Aan deze co-creatiedag namen mensen deel die regelmatig de VieDome-zorgcentrale gebruiken, zoals zorgcentralisten, nachtzorgmedewerkers, etc. Van hun ervaringen maken we gebruik om de nieuwe interface optimaal vorm te geven.

De sessie werd geleid door de gebruikersinterface-specialisten uit het VieDome-ontwikkelteam. Tijdens de sessie werd samengewerkt in groepen die de vaak voorkomende vraagstukken van gebruikers identificeerden. Gezamenlijk is gezocht naar mogelijke oplossingen.

De resultaten van deze dag zijn inmiddels teruggekoppeld naar de deelnemers en het ontwikkelteam is de resultaten aan het verwerken. Als de ontwikkeling een aantal stappen verder is, worden de gebruikers opnieuw uitgenodigd.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download