15 • 07 • 2019

Betere bewaking door valse meldingen te voorkomen

Kies voor de juiste sensor en het juiste bewakingsscenario om vals-positieve meldingen te voorkomen.

Ouderenzorg Viedome oplossingen

De beste remedie om vals-positieve meldingen te voorkomen, is het kiezen van de juiste sensor en het juiste bewakingsscenario. Door de grote variëteit aan te koppelen sensoren en de mogelijkheid om per cliënt individueel de bewaking in te stellen voor verschillende tijdstippen op een dag, is VieDome in staat om het aantal vals-positieve meldingen tot een minimum te beperken. Dat zorgt voor een betere bewaking.

Wat willen we weten?

Goede ondersteuning van het zorgproces met technologie start volgens VieDome niet bij de technologie. Het begint bij de vraag wat er per cliënt nodig is. Per cliënt en per situatie moeten we steeds drie vragen stellen. Wat willen we weten? Hoe kunnen we dit meten? Wat gaan we er mee doen?

De filosofie bij het gebruik van VieDome is dat de bewaking voor elke bewoner/cliënt anders ingericht moet kunnen worden. Wel een geïntegreerde basisstructuur, maar maatwerk voor elke bewoner. Uniform waar kan, specifiek waar moet. Als er een nieuwe bewoner komt moet alles opnieuw in te richten zijn. Als de situatie van de bewoner verandert, moet de bewaking meebewegen. Dit betekent een basis infrastructuur met daaraan gekoppeld verschillende bewakingseenheden. Dit kan ook ingesteld worden op afdelingsniveau. Niet elke afdeling of gebouw hoeft hetzelfde ingericht te worden. De groep bewoners is hierin bepalend. Verandert de populatie dan kan ook het systeem zich aanpassen. Dit kan met VieDome eenvoudig zonder veel investeringen. Het is voornamelijk de software die de functionaliteit bepaalt en niet de hardware.

Situational awareness

Uitgangspunt bij de bewaking, observatie en zorg op afstand is dat het systeem alleen signaleert wat van belang is voor de zorgvraag van de betreffende bewoner. Hoe scherper dit gedefinieerd is, des te minder oneigenlijke (vals-positieve) meldingen er binnenkomen. Uitgangspunt is verder om met zo min mogelijk intrusie de bewakingsvraag te beantwoorden. Dit betekent zo min mogelijk technologie en bewaking. Dit leidt tot zo veel mogelijk zelfstandigheid en privacy voor de bewoner. Soms is hier basale traditionele domotica voor nodig, soms geavanceerde slimme sensoren. Het gehele palet is in VieDome aanwezig. Slimme signaalinterpretatie, intelligente sensoren, patroonherkenning, locatiebepaling, het kan allemaal toegepast worden en het zal gezien de ontwikkelingen de komende jaren steeds slimmer worden en meer situational awareness kennen.

Maar soms volstaat een eenvoudig contact om de bewoner die vrijheid en privacy te geven die hij verlangt en toch op tijd een melding te krijgen wanneer dat nodig is. Bij de bewaking van een bewoner wordt daarom gekozen voor de passende sensor en het passende scenario.

Virtueel systeem

Het VieDome-platform en de VieDome-zorgcentrale hebben zich ontwikkeld tot een open en virtueel systeem met een veelvoud aan koppelvlakken voor een groot aantal technologieën en gebruikersapplicaties voor grote en kleine bewakingslocaties. Zowel virtuele cloudoplossingen als on premises-oplossingen zijn mogelijk, die gecombineerd kunnen worden tot één geheel voor de ondersteuning van individuele cliënten.

Het VieDome-systeem beschikt over een veelvoud aan functionaliteiten die per sensor, per cliënt, per rooster of tijdstip ingeregeld kunnen worden. Hierbij wordt met diverse slimme sensoren gewerkt die met behulp van software worden samengevoegd tot intelligente functionaliteit.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download