01 • 09 • 2021

Patricia van de Wetering nieuwe directeur Mextal

Per september 2021 is Patricia van de Wetering aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Mextal, de ontwikkelaar en producent van Viedome. Zij volgt Ed Kruijswijk op, die met pensioen gaat. Samen met het Mextal-team gaat Patricia zich toeleggen op de verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort.

Patricia van de Wetering - directeur Mextal

Innovatief mensmodel

Mextal (onderdeel van de TKH Group) ontwikkelt en produceert het Viedome-platform vanuit een innovatief mensmodel. Daarnaast zorgt Mextal voor de installatie van de techniek en software en het onderhoud van het platform. Mextal beheerst daarmee het gehele proces: ontwikkeling, productie, installatie, service en onderhoud.

Betekenisvol zijn als strategische partner

Voor de rol van algemeen directeur van Mextal kan Patricia bogen op haar brede ervaring in verschillende commerciële posities. Patricia: “Mijn ijkpunt hierbij is altijd geweest: het centraal stellen van de behoefte van de klant en hoe de klant te ontzorgen. Om hier nog meer invulling aan te kunnen geven, gaan we ook gezamenlijk met strategische partners op zoek naar wegen om betekenisvol te zijn.”

Efficiënte zorg en innovatieve oplossingen

Patricia: “Graag ga ik samen met onze opdrachtgevers verder op zoek naar innovatieve oplossingen die de zorg efficiënter maken en ervoor zorgen dat mensen langer onder eigen regie zelfstandig kunnen blijven wonen. Oplossingen voor de intramurale en extramurale zorg, die bovendien zorgen voor een betere leefbaarheid en een grotere efficiency in de zorg.”

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download