28 • 08 • 2019

VieDome introduceert nieuwe versie VieProApp

De nieuwste versie van de VieProApp is niet alleen geschikt voor een gemakkelijke en overzichtelijke afhandeling van meldingen uit het VieDome zorgplatform.

Ouderenzorg

Met de nieuwe VieProApp kan de zorgverlener vanaf zijn smartphone ook het systeem bedienen en communiceren met cliënten. De smartphone wordt meer en meer een hulpmiddel voor zorgverleners om cliënten te bewaken, met cliënten te communiceren en onderdelen van de bewaking te bedienen. Binnen VieDome kan de zorgverlener alle meldingen ontvangen op één device via verschillende apps die geïntegreerd samenwerken.

Bestaande functies verbeterd

In de nieuwste versie van de VieProApp zijn een aantal functies toegevoegd. Daarnaast zijn de bestaande functies verbeterd en uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om meldingen uit het domoticasysteem tegelijk naar meerdere zorgverleners te zenden als groepsoproep. Als een groepslid een melding aanneemt, verdwijnt de melding bij de andere groepsleden en kunnen zij zien wie de melding heeft aangenomen. Neemt niemand de melding binnen een vooraf ingestelde tijdsduur aan, dan kan de melding naar een ander groep, gebruiker of de zorgcentrale doorgestuurd worden.

Ook kan gekozen worden om een aantal gebruikers of groepen achter elkaar te zetten. Gedurende een vooraf ingestelde tijd zullen dan één voor één de gebruikers of groepen opgeroepen worden. Is de melding binnen die periode niet aangenomen dan wordt deze doorgezet naar de zorgcentrale. Op deze manier kan er nóg flexibeler omgegaan worden met de alarmafhandeling zonder dat er een melding verloren gaat. Bij het ontvangen van een melding kan de zorgverlener altijd zien om welk type melding het gaat en van welke locatie en cliënt de melding afkomstig is. In veel gevallen kan de zorgverlener na het aannemen van de melding direct communiceren met de cliënt.

Nieuwe functies toegevoegd

Met de VieProApp is het niet alleen mogelijk om flexibel en veilig meldingen te ontvangen. De zorgverlener kan met de VieProApp ook het domoticasysteem bedienen. Een zorgverlener kan bijvoorbeeld - indien hij de juiste rechten heeft - eenvoudig via de app een oproep naar een kamer plaatsen. Als de cliënt de oproep bevestigt, komt er een spreek/luister-verbinding tot stand.

Een hiertoe gerechtigde zorgverlener kan via de VieProApp een kamer tijdelijk uitschakelen - bijvoorbeeld om zorg te verlenen - en daarna weer inschakelen. Indien de zorgmedewerker de kamer niet tijdig weer inschakelt, schakelt het systeem de kamer na een vooraf ingestelde tijdsduur automatisch weer in. De zorgcentrale kan zien wanneer een kamer is uitgeschakeld en kan een uitschakeling altijd ongedaan maken.

Altijd verbonden

In verband met het ontvangen van meldingen is het van groot belang dat de smartphone waarop de VieProApp draait altijd verbonden is met het VieDome systeem. Om dit te bereiken, kan gebruik gemaakt worden van verschillende verbindingen zoals 4G en Wifi. Indien de gebruiker is ingelogd in de VieProApp en hij gaat offline (bijvoorbeeld bij de wisseling van 4G naar Wifi) dan klinkt er een waarschuwingstoon. Zo wordt duidelijk dat er geen meldingen meer kunnen worden ontvangen. De VieProApp zal automatisch zoeken naar een nieuwe verbinding en indien mogelijk de verbinding snel herstellen.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download