13 • 08 • 2020

NFC-tags voor meer gemak en efficiency

NFC-tags passen we bij Viedome steeds vaker toe om routinematige handelingen automatisch uit te voeren.

Viedome NFC-tags maken dagelijkse werkzaamheden makkelijker én efficiënterelijkse werkzaamheden makkelijker én efficiënter

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – zo luidt het gezegde. Maar in de zorg wilt u natuurlijk dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. We hebben immers te maken met mensen, die voor een groot deel afhankelijk zijn van zorgmedewerkers. Om gebruikersfouten zo veel mogelijk te voorkomen en de werkdruk verder te verlagen, passen we steeds vaker NFC-tags toe om routinematige handelingen automatisch uit te voeren.

Near Field Communication

NFC staat voor Near Field Communication en biedt een slimme manier om draadloos kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een straal van tien centimeter. Deze technologie wordt onder andere toegepast in bankpassen en smartphones, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van betalingen of het uitwisselen van foto’s en video’s. Hiervoor is geen speciale app of wachtwoord nodig.

Routinematige handelingen automatisch uitvoeren

Bij Viedome gebruiken we NFC-tags – dit zijn stickers of labels die communiceren met de Viedome App op een smartphone – om routinematige handelingen automatisch uit te voeren. Zo hebben we recent een PG-afdeling voorzien van NFC-tags. Eén tag is bedoeld om een kamer bij het verlenen van zorg tijdelijk uit te schakelen, zodat er geen vals positieve meldingen worden gegenereerd. De andere is bedoeld om de kamerdeur automatisch te ontgrendelen. Handelingen kortom, die meerdere malen per dag plaatsvinden en dankzij de toepassing van slimme NFC-tags eenvoudiger en sneller plaatsvinden.

Sleutels niet nodig

Op de betreffende PG-afdeling zijn de deuren van de cliëntenkamers standaard gesloten. De deur gaat automatisch open, zodra de cliënt bij de eigen kamer aankomt. Dit werkt uiteraard niet bij kamers van andere cliënten. De NFC-tags zijn bij alle kamers op een ergonomische plaats op de deurstijl geplakt. Zodra de zorgmedewerker bij de kamer aankomt, hoeft deze alleen de smartphone even voor de tag te houden om de deur te openen en/of de actieve monitoring uit te schakelen. Medewerkers hoeven dus nooit sleutels van verschillende kamers bij zich te dragen; een smartphone met de Viedome App is voldoende, ook om meldingen te ontvangen en te communiceren met kamers.

Eenvoudig programmeren en beheer

Zodra de zorgmedewerker de kamer weer verlaat kan met de smartphone en de NFC-tag de bewaking weer worden geactiveerd. Vergeet de zorgmedewerker dit, dan doet het systeem dit automatisch na een vooraf ingestelde tijd. Alle functionaliteit is heel eenvoudig te programmeren en ook het beheer is kinderlijk eenvoudig.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Viedome en NFC-tags voor uw organisatie? Neem contact op met info@viedome.nl.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download