21 • 08 • 2019

Bestaande technologie moet bruikbaar blijven

Wie met VieDome gaat werken, hoeft bestaande componenten niet op voorhand weg te doen. Vaak kunnen ze geïntegreerd worden.

Bewezen technologie

Het VieDome-systeem is bewezen technologie waaraan al vele jaren doorontwikkeld wordt. Sommige organisaties gebruiken VieDome al meer dan 15 jaar! Onze unieke wijze van ontwikkelen maakt dit mogelijk. Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van VieDome is namelijk dat bestaande technologie bruikbaar moet blijven. Soms betekent dit dat bestaande apparatuur door nieuwe software nieuwe functionaliteiten krijgt. Soms worden bestaande functionaliteiten verbeterd.

Vernieuwingen combineren met bestaande apparatuur

Op al haar apparatuur en software geeft VieDome een servicegarantie van 10 jaar. Dit betekent dat organisaties die VieDome gebruiken voor langere tijd ervan op aan kunnen, dat hun systeem blijft werken. Daarnaast is het vaak mogelijk om vernieuwingen te combineren met bestaande apparatuur, zodat het systeem blijft passen bij de eisen en wensen van de moderne tijd.

Langdurige relaties en risico's delen

VieDome streeft naar langdurige relaties met gebruikers. VieDome wil een partner zijn van deze organisaties. Kenmerken van goed partnerschap zijn onder andere open communicatie, vertrouwen, samenwerking, kennisdeling en risicodeling. Elke partner brengt vanuit zijn rol eigen kennis, vaardigheden en netwerken in om een gezamenlijk doel te bereiken; het bieden van goede dienstverlening aan cliënten. De partners van een partnerschap delen risico’s omdat het hun gezamenlijk belang is om risico’s tot een minimum te beperken.

Nieuwe zorgconcepten

Naast het ontwikkelen van technologie draagt VieDome ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. Zo heeft VieDome een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zorg op afstand, het zorgregieconcept, zorgcirkels en planloze zorg. Met name de laatste twee dragen bij aan een verdere ondersteuning van het zorgproces door technologie, waarbij de individualiteit en zorgvraag van de cliënt centraal staan.

Samen naar een
slimme transitie

Hoe kunnen we jou helpen om jouw organisatie te transformeren naar een digitaal sterkere positie.

Naar stappenplan

Download nu
onze whitepaper
over scenariodenken

Download