Veel zorgdomoticasystemen hebben vaste instellingen op basis van een dag- en nachtstand. Maar de situatie verandert doorlopend en instellingen zijn vaak niet of heel moeizaam aan te passen. Dit kan leiden tot loze en onopgemerkte meldingen, ontevreden cliënten en een verstoorde nachtrust op de afdeling.

Ontdek wat VieDome ú kan bieden.

Cliënt

“Lig ik net even een dutje te doen, staat er weer een medewerker binnen...”

Wat wil je weten?

We willen weten of de cliënt veilig is. Bijvoorbeeld als een cliënt tussen de middag even gaat rusten op zijn kamer. Maar overdag is de bewaking niet ingeschakeld.

Hoe ga je dat meten?

De zorgverlener kan eenvoudig sensoren en scenario’s voor een bepaalde kamer in- en uitschakelen. Bijvoorbeeld als een cliënt tussen de middag even gaat rusten op zijn kamer, kan de zorgverlener de alarmering inschakelen. Ook als hij zorg verleent, kan hij een kamer tijdelijk uitschakelen om loze meldingen te voorkomen en de privacy van de cliënt te beschermen.

Wat ga je ermee doen?

Meldingen uit het systeem worden via een workflow naar een zorgregiecentrale gezonden of naar de app van de zorgverlener. Beide methoden zijn door elkaar heen te gebruiken, zodat bepaalde meldingen direct naar de zorgverlener gaan, terwijl de zorgregiecentrale de andere meldingen afhandelt.

’s Nachts kunnen de meldingen naar een centraal zorgregiepunt op afstand gezonden worden. De zorgcentralist staat de cliënt dan te woord om hem of haar gerust te stellen en te zeggen dat er iemand onderweg is. Zorgrondes lopen is niet meer nodig, omdat de zorgverlener alleen nog reageert op aanwijzingen van de centrale.

Als er geen zorgregiepunt wordt gebruikt, kan de zorgverlener meldingen ook rechtstreeks op zijn smartphone ontvangen. Er wordt direct contact gemaakt met de cliënt – eventueel ondersteund met beeldcommunicatie – en afgestemd wanneer hij ter plaatse is. Ook in deze situatie hoeft de zorgverlener geen rondes meer te lopen.

Alle meldingen en de afhandeling ervan worden gelogd. Achteraf kan dus eenvoudig bepaald worden of de afhandeling goed gegaan is. Dat geeft bijvoorbeeld inzicht in de responstijden en of de afhandeling heeft plaatsgevonden binnen de gestelde doelen.

Zorgmedewerker

“Nu ik de meldingen op mijn smartphone ontvang, hoef ik geen eindeloze rondes meer te lopen.”

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de intramurale ouderenzorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er bewegingsmelders, halszenders en bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt misschien akoestische bewaking en oproepunits.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome

Nieuws

Algemeen | 14 • 12 • 2020

Week van de Slimme Zorg – 18 t/m 21 jan. 2021

Van maandag 18 t/m donderdag 21 januari 2021 organiseert VieDome de Week van de Slimme Zorg - online editie. Het thema is ‘Van zorgalarmering naar cliëntgerichte zorgondersteuning’.

Lees meer

Ouderenzorg | 27 • 10 • 2020

Draadloze brandmelding voor zorgappartementen

In een voormalige Montessori school aan de Sleutelbloem in Venray realiseerde Bots Bouwgroep uit Deurne voor opdrachtgever Dichterbij 14 geclusterde zorgappartementen. Het zorgsysteem in de woningen werd geleverd voor VieDome.

Lees meer

Algemeen | 28 • 08 • 2020

Nieuwe VieProApp: alles bij de hand op één device

De nieuwe, gebruiksvriendelijke VieProApp biedt de mogelijkheid om een veelheid aan zorgtaken op een smartphone uit te voeren.

Lees meer

Algemeen | 13 • 08 • 2020

NFC-tags voor meer gemak en efficiency

NFC-tags passen we bij VieDome steeds vaker toe om routinematige handelingen automatisch uit te voeren.

Lees meer