Algemeen | 14 • 07 • 2019

VieDome ontwikkelt nieuwe versie van zorgcentrale software samen met gebruikers

Verbeteringen zorgcentrale software

Viedome technologie

De huidige interface van de VieDome zorgcentrale is al een aantal jaren in gebruik. In de loop der jaren hebben verschillende gebruikers input gegeven over mogelijke verbeteringen. Door continue ontwikkeling van het VieDome systeem en de nieuwe mogelijkheden die daarmee zijn gerealiseerd, is nu ook de interface van de zorgcentrale aan vernieuwing toe.

Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de nieuwe interface voor de VieDome zorgcentrale en hierin worden in een vroeg stadium de gebruikers van de zorgcentrale betrokken.

Cocreatie Dag Zorgcentrale

Om de huidige gebruikers van de VieDome zorgcentrale software optimaal te betrekken is onlangs een cocreatiesessie gehouden waarin met gebruikers van de VieDome zorgcentrale is gebrainstormt over hoe de nieuwe interface er uit moet komen te zien. Aan deze cocreatiedag namen mensen deel die in hun werk regelmatig de VieDome zorgcentrale gebruiken (zorgcentralisten, nachtzorgmedewerkers, etc.) Van hun ervaringen wordt gebruik gemaakt om de nieuwe interface optimaal vorm te geven.

De sessie werd geleid door de  gebruikersinterface specialisten uit het VieDome ontwikkelteam. Tijdens de sessie werd samengewerkt in groepen waarin de vraagstukken die de gebruikers in hun dagelijkse werk tegenkomen geïdentificeerd zijn en gezamenlijk is gezocht naar oplossingen.

De resultaten van deze dag zijn inmiddels teruggekoppeld naar de deelnemers en het ontwikkelteam is de resultaten aan het verwerken. Als de ontwikkeling een aantal stappen verder is zullen de gebruikers opnieuw uitgenodigd worden.