Algemeen | 16 • 07 • 2019

Verzamelde data levert waardevolle informatie

Het verzamelen van data wordt steeds belangrijker.

Viedome

Tijdens het bewaken van cliënten wordt data verzameld omdat VieDome alle meldingen in het systeem opslaat. Deze data kan gebruikt worden om achteraf te laten zien wat er gebeurd is. Maar deze informatie kan ook gebruikt worden om te beoordelen of er veranderingen in de situatie van de cliënt optreden. Ook hiervoor zijn tools in VieDome beschikbaar. Tools waarmee een inzicht verkregen kan worden in de situatie van de cliënt. Door gebruik te maken van de verzamelde data kan het aantal alarmmeldingen gereduceerd worden terwijl meer informatie over de toestand van de cliënt wordt verkregen.

VieDome heeft voor het bewerken en weergeven van de verzamelde gegevens een nieuw webbased hulpmiddel ontwikkeld. Deze Managementtool 2.0 is flexibeler als zijn voorganger en geeft de gebruiker meer en exactere informatie.

Managementtool 2.0

De vernieuwde analyse module van VieDome (managementtool 2.0) maakt het gemakkelijk om met alle verzamelde informatie te kunnen werken. Met de tool kunnen de gebruikers eigen rapporten realiseren en opslaan voor later gebruik. Zo kan elke organisatie haar eigen standaard rapporten realiseren en onderhouden.

Rapporten kunnen weer gegeven worden een tabel om te bewerken in bijvoorbeeld Excel of er kunnen grafieken gegenereerd worden om bepaalde informatie overzichtelijk weer te geven.

Door de selectie- en filteropties is het mogelijk om dynamische rapporten te generen zodat zichtbaar wordt waar verschuivingen hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen kunnen duiden op veranderingen in de zorgvraag en kunnen leiden tot aanpassing van de bewakingsinstellingen.

Dashboard met actuele situatie

Binnenkort wordt het ook mogelijk om een live dashboard te creëren. Dit is en scherm dat automatisch door het VieDome systeem actueel gehouden wordt en waarop zichtbaar is hoe de situatie zich ontwikkeld. Dit kan gelden voor een zorgcentrale door bijvoorbeeld weer te geven hoeveel meldingen er binnen komen per werkstation. Maar dit kan ook zijn op individueel niveau hoeveel en welke meldingen er zijn van een client.

Privacy

Bij het verzamelen en gebruiken van gegevens is privacy altijd een belangrijk aandachtspunt. Daarom is binnen VieDome het uitgangspunt bij de bewaking van de cliënten dat men in principe niets hoort of ziet tenzij er een alarmmelding is. Ook zijn camera’s en sensoren beveiligd zodat alleen geautoriseerde personen naar de beelden kunnen kijken. Alle audio- en videocommunicatie is beveiligd en gecodeerd.

Ook de beveiliging van de (persoons)gegevens is van belang. Daarom is worden alle gegevens geanonimiseerd opgeslagen en kunnen alleen geautoriseerde personen de koppeling leggen met de cliëntgegevens. Zo kunnen medewerkers van Mextal bijvoorbeeld in de logging kijken zonder dat ze de cliëntgegevens zien. Door deze en andere maatregelen voldoet het systeem volledig aan de vigerende wet- en regelgeving zoals de wet bescherming persoonsgegevens, de AVG, de WGBO, en andere relevante normen.