Algemeen | 21 • 08 • 2019

Bestaande technologie moet bruikbaar blijven

Bewezen technologie waaraan al vele jaren doorontwikkeld wordt.

Bewezen technologie

Het VieDome systeem is bewezen technologie waaraan al vele jaren doorontwikkeld wordt. Er zijn organisaties die VieDome al meer dan 15 jaar gebruiken. Door de unieke wijze van ontwikkelen van VieDome is dit mogelijk. Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van VieDome is namelijk dat bestaande technologie bruikbaar moet blijven. Soms betekent dit dat bestaande apparatuur door nieuw software nieuwe functionaliteiten krijgt. Soms worden bestaande functionaliteiten verbeterd.

Op al haar apparatuur en software geeft VieDome een servicegarantie van 10 jaar. Dit betekent dat organisaties die VieDome gebruiken voor langere tijd er van op aan kunnen dat hun systeem blijft werken. Daarnaast kunnen ze vernieuwingen combineren bestaande apparatuur zodat het systeem blijft passen bij de eisen en wensen van de moderne tijd.

Langdurige relaties

VieDome streeft naar langdurige relaties met de organisaties die het systeem gebruiken. VieDome wil een partner zijn van deze organisaties. Kenmerken van goed partnerschap zijn onder anderen open communicatie, vertrouwen, samenwerking, kennisdeling en risicodeling. Elke partner brengt vanuit zijn rol zijn eigen kennis, vaardigheden en netwerken in teneinde een gezamenlijk doel te bereiken, namelijk een goede dienstverlening aan de cliënten. De partners van een partnerschap delen risico’s omdat het hun gezamenlijk belang is om risico’s tot een minimum te beperken.

Naast het ontwikkelen van technologie draagt VieDome ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. Zo heeft VieDome een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zorg op afstand, het zorgregie concept, zorgcirkels en planloze zorg. Met name de laatste twee dragen bij aan een verdere ondersteuning van het zorgproces door technologie waarbij de individualiteit en zorgvraag van de cliënt centraal staat.