Zorgdomoticasystemen onderhouden

Het is van groot belang dat zorgdomoticasystemen worden onderhouden. Cliënten veranderen, zorgvragen veranderen en daarmee moet ook de bewaking aangepast worden. Dit vergt continu aandacht voor de inregeling van het zorgdomoticasysteem. Werkt een bepaalde bewakingsfunctie bij een bepaalde cliënt niet meer goed dan moet de functie aangepast worden of mogelijk moet gekozen worden voor een andere functie.

Juist bij de toepassing van derde generatie bewaking door bewakingsscenario’s of derde generatie sensoren is het actueel blijven van de bewakingsfuncties van groot belang. Anders is er snel sprake van schijnveiligheid waarbij er zaken gemeten worden die niet meer van belang zijn. Het is daarom goed om de inregeling van het zorgdomoticasysteem mee te nemen in de patiëntbesprekingen.

Zorgdomoticasystemen onderhoudenHandvatvragen
VieDome hanteert bij het inregelen van het zorgdomoticasysteem drie handvatvragen: Wat moeten we van deze cliënt weten? Hoe kunnen we dat bij deze cliënt meten? Wat gaan we vervolgens met de resultaten doen?

Met andere woorden, wat is er van belang bij deze cliënt in het kader van zijn veiligheid en zorgvraag. Welke verschijnselen moeten, in het kader van zijn veiligheid en zorgvraag, op welke manier gemeten worden bij de cliënt. Hoe worden deze signalen verwerkt en afgehandeld en welke vervolgacties zijn er.

Als op deze wijze elke cliënt wordt beschouwd, wordt een individuele toepassing van sensoren en scenario’s gerealiseerd die zorg draagt voor een optimale bewaking van deze cliënt.

 

Data is waardevol
Het is van belang dat alle verzamelde data (vaak duizenden dataregels per 24 uur) geanalyseerd wordt om te beoordelen of er veranderingen in de situatie van de cliënt optreden. Hiervoor zijn tools in het VieDome systeem beschikbaar. Tools waarmee inzicht verkregen kan worden in de situatie van de cliënt.

Door meer gebruik te maken van de verzamelde data kan het aantal alarmmeldingen gereduceerd worden terwijl meer informatie over de toestand van de cliënt wordt verzameld.

Onlangs op de Dag van de Slimme zorg heeft VieDome een aantal voorbeelden laten zien van nieuwe derde generatie sensoren die moeiteloos in VieDome geïntegreerd kunnen worden zodat in 2018 naast de derde generatie bewakingsscenario’s ook derde generatie sensoren ingezet kunnen worden.

Per cliënt op maat ingeregelde bewaking met een combinatie van sensoren en bewakingsscenario’s is het meest waardevol. Dit levert minder oneigenlijke meldingen en meer informatie over de cliënt op.