Zorg op afstand in elke woning binnen 20 minuten

Met en zonder achterwacht.
Met het gebruik van de ViePro App wordt het inzetten van technologie voor de ondersteuning van het zorgproces eenvoudiger en flexibeler. Er kan gewerkt worden met een zorgcentrale als achterwacht maar er kan ook volstaan worden met de ViePro App. In beide gevallen gaat er geen melding verloren. Door een combinatie van de ViePro App en de VieConnector kan men gebruik maken van een volledig via internet gehost systeem voor ondersteuning van het zorgproces van VieDome.

Zorg op afstand in elke woning binnen 20 minuten.
VieDome is een open ECO-systeem voor Zorg, dat gemakkelijk en snel te plaatsten is in elke woning of cliëntenkamer. Onafhankelijk van de aanwezige verbindingen of infrastructuur in de woning. Door het gebruik van draadloze technologie en draadloze verbindingen is een woning of cliënten kamer binnen 20 minuten zonder aanpassingen te voorzien van de sensoren en technologie die nodig is om het zorgproces te ondersteunen.
De totale zorg op afstand, personenalarmeringen beeld bel functies kunnen,indien gewenst,met alarmopvolging als een abonnement geleverd worden. Zonder investering vooraf maken we zo van iedere woning in Nederland een zorgwoning, voorzien van die zorg-op-afstand-oplossingen die de gebruiker nodig heeft om langer zelfstandig te blijven wonen.
Maar ook in instellingen kan op deze manier snel een flexibel systeem worden aangebracht. Het geheel kan natuurlijk ook volledig bedraad uitgevoerd worden.

VieDome biedt oplossingenbij knelpunten in het gebruik van Domotica thuis!
Onlangs heeft Bureau Berenschot een onderzoek gepubliceerd onder de titel “Wat helpt om langer thuis te blijven wonen”. Het rapport is een verslag van gesprekken met stakeholders over het gebruik van domotica. In de praktijk blijken er volgens de onderzoekers verschillende barrières te zijn voor de toepassing van domotica. Daardoor blijft volgens hen grootschalige toepassing uit. Er is gesproken met ouderen, zorgorganisaties en beleidsmakers.
Een aantal knelpunten werden gesignaleerd. Voor de ouderen blijkt dat onder andere een eenvoudige gebruikersinterface van belang is en dat ouderen graag de mogelijkheid hebben om de technologie uit te proberen. Binnen VieDome is de gebruikersinterface per gebruiker aan te passen zodat de complexiteit afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de ouderen. Tevens werkt VieDome met een operationeel model waarmee gebruikers eenvoudig technologie kunnen uitproberen. Bevalt het, dan behoudt men de technologie. Past de technologie niet, dan kan de keuze gemaakt worden voor een andere VieDome oplossing.
Ook thuiszorgorganisaties ervaren volgens het onderzoek belemmeringen. Zorgverleners hebben bij de implementatie bepaalde vaardigheden nodig. Daarnaast is de financiering van de implementatievaak lastig. VieDome kent deze problematiek en daarom passende oplossingen van VieDome binnen de huidige financieringsstructuur en wordt door het operationele businessmodel de omvang van investeringen tot een minimum beperkt. Vast onderdeel bij de implementatie is het opleiden van zorgverleners zodat zij zelf de domotica kunnen introduceren bij de eindgebruiker.
De beleidsmakers hebben het onder andere over knelpunten op het gebied van de businesscase. VieDome heeft veel knelpunten in de financiering opgelost door een operationeel model waarin er alleen kosten zijn als de domotica wordt gebruikt. Heeft een eindgebruiker de toepassing niet meer nodig dan wordt deze opgehaald en stoppen de kosten. Hiermee zijn de kosten direct gerelateerd aan de dienstverlening van de zorgorganisatie.

ViePro App maakt samenwerking tussen mantelzorgers en professional mogelijk.
Binnen het model van VieDome is het mogelijk om verschillende taken en meldingen te verdelen over verschillende zorgverleners. Zo kunnen bepaalde alarmen naar de mantelzorg gezonden worden terwijl andere meldingen naar de professionele zorgverlener of zorgcentrale gaan. Op deze wijze kunnen via de ViePro App de meldingen die niet voor de professionele zorgverlener bestemd zijn rechtstreeks naar de mantelzorgers gezonden worden. Aan de andere kant krijgen de mantelzorgers ook allen de meldingen waar ze iets mee moeten doen. Kan de mantelzorger de melding niet aan nemen of afhandelen dan kan alsnog en professionele zorg ingeschakeld worden.