ViePro App geeft inzicht

Mobiele en flexibele derde generatie bewaking en observatie van VieDome.
De derde generatie zorgondersteuning monitoort met behulp van een netwerk van sensoren continue de status van een bewoner. Op basis van de begeleidings- of zorgbehoefte kunnen bepaalde gebeurtenissen leiden tot een alarm. VieDome heeft de derde generatie zorgondersteuning mobiel en flexibel gemaakt door de ViePro App.

Betrouwbare alarmering door het gebruik van scenario’s.
VieDome is een open ECO-systeem voor Zorg. VieDome ondersteunt het zorgproces met technologische oplossingen. Hiervoor kan een veelvoud aan sensoren gebruikt worden. Het kan gaan om eenvoudige sensoren of om slimme sensoren. Hiermee kan men detecteren wanneer er iets aan de hand is. Om de situatie goed te analyserenen om het aantal meldingen te beperken tot alleen de noodzakelijke alarmen gebruikt VieDome open en vrij programmeerbare scenario’s. In scenario’s worden de gegevens van verschillende sensoren bijeengebracht. Het scenario is afgestemd op de individuele zorgvraag van de cliënt. Hier een eenvoudig voorbeeld. Een cliënt kan ‘s nachts zelfstandig naar het toilet maar is valgevaarlijk. Als er alleen met een bedsensor gemeten zou worden krijgt men iedere keer als de cliënt uit bed gaat een melding ook al bezoekt hij gewoon het toilet en gaat hij weer in zijn bed liggen. Door een bedsensor en een toilet sensor te combineren kan het systeem bij houden dat de cliënt het toilet bezoekt. Is de cliënt niet op tijd terug in bed of wordt hij na het bed verlaten niet in het toilet gesignaleerd, volgt een melding naar de zorg dat er iets niet in de haak is. Op deze wijze wordt het aantal meldingenbeperkt tot het noodzakelijke.
In het VieDome systeem kan men een veelvoud van sensoren gebruiken of het nu gaat om eenvoudige sensoren als een bewegingsmelder of een deur contact of dat het gaat om derde generatie Smart Living Sensoren.
Volgens VieDome is het juist de combinatie van sensoren die een accurate bewaking geeft. Zo zijn er voorbeelden waarbij derde generatie sensoren te kort schieten maar waar een combinatie van eenvoudige sensoren verenigd in een derde generatie scenario een oplossing bieden.

ViePro App geeft inzicht.
De meldingen kunnen worden verzonden naar de ViePro app die draait op de smartphone van de zorgverlener of de mantelzorger. De ontvanger van het alarm kan onmiddellijk zien om welke cliënt het gaar en om welke locatie. Ook kan hij zien om welk type alarm het gaat. Met de ViePro App kan men bij een alarm luisteren naar de kamer om te horen wat er aan de hand is. Ook kan men communiceren met de cliënt. In de loop van dit jaar zal er ook een kijkoptie toegevoegd worden aan de App zodat men, als de cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft, ook kan zien wat er aan de hand is

Zorgsystemen onderhouden.
Het is van groot belang dat de instellingen van de bewaking wordt onderhouden. Cliënten veranderen, zorgvragen veranderen en daarmee moet ook de bewaking aangepast worden.
Juist bij de toepassing van derde generatie bewaking door scenario’s of derde generatie sensoren is het actueel blijven van de bewaking van groot belang. Anders is er snel sprake van schijnveiligheid waarbij er zaken gemeten worden die niet meer van belang zijn.

Handvatvragen.
De drie handvatvragen die VieDome hierbij hanteert zijn; Wat moeten we van deze cliënt weten? Hoe kunnen we dat bij deze cliënt meten? Wat gaan we er vervolgens mee doen?
Met andere woorden, wat is er van belang bij deze cliënt in het kader van zijn veiligheid en zorgvraag. Welke verschijnselen moeten, in het kader van zijn veiligheid en zorgvraag, op welke manier gemeten worden bij deze cliënt. Hoe gaan worden deze signalen verwerkt en afgehandeld en welke vervolgacties volgen er.
Als op deze wijze elke cliënt wordt beschouwd, wordt een individuele toepassing van sensoren en scenario’s gerealiseerd die zorg draagt voor een optimale bewaking van deze cliënt.

Op maat is het meest waardevol.
Op de Dag van de Slimme zorg heeft VieDome een aantal voorbeelden laten zien van nieuwe derde generatie sensoren die moeiteloos in VieDome geïntegreerd zijn zodat naast de derde generatie scenario’s ook derde generatie sensoren ingezet kunnen worden. Allemaal af te handelen via de smartphone zodat mobiele opvolging mogelijk is.
De meest krachtige ondersteuning van het zorgproces met technologie is een per cliënt op maat ingestelde bewaking met een combinatie van sensoren en scenario’s. Dit levert minder oneigenlijke meldingen en meer informatie over de cliënt op.