VieDome: 3e generatie Bewaking en Observatie

1e, 2e en 3e generatie sensoren is een benaming voor verschillende typen van bewaking. Bij deze indeling gaat het vaak niet over de hardware (sensoren) maar over de softwarebesturing (scenario’s).
Bij VieDome is het juist de combinatie van sensoren die een accurate bewaking geeft. Zo zijn er voorbeelden waarbij 3e generatie sensoren tekortkomen maar waar een combinatie van sensoren verenigd in een 3e generatie scenario een oplossing bieden.

Sensoren blijven bruikbaar
Organisaties, die het VieDome platform in gebruik hebben, beschikken vaak over velerlei sensoren die in het verleden in de cliëntenkamers zijn aangebracht. Daarom is voor het VieDome platform in beginsel niet gekozen voor de 3e generatie bewaking in hardwareoplossingen maar hoofdzakelijk in softwareoplossingen. Hiervoor worden 3e generatie scenario’s toegepast in het VieDome platform.

Dus geen grootschalige vervanging van sensoren maar het upgraden van de software en het realiseren van nieuwe manieren van bewaking door het instellen van bewakingsscenario’s. Juist door het creëren van scenario’s, die bewaking per cliënt op maat maken, ontstaat er een optimaal resultaat. Ook al zijn de sensoren van een andere generatie, investeren in nieuwe hardware is dan overbodig.

Zorgsystemen onderhouden
Daarnaast is het van groot belang dat de bewakingsinstrumenten (scenario’s)worden onderhouden. Cliënten veranderen, zorgvragen veranderen en daarmee moet ook de programmering van de bewakingsinstrumenten veranderd worden.

Juist bij de toepassing van 3e generatie bewaking en observatie is het actueel blijven van de bewakingsinstrumenten van groot belang. Anders is er snel sprake van schijnveiligheid waarbij er zaken gemeten worden die niet meer van belang zijn.

Handvatvragen
De drie handvatvragen die het VieDome platform hierbij stelt zijn; Wat moeten we van de cliënt weten? Hoe kunnen we dat bij de cliënt meten? Wat gaan we er vervolgens mee doen?

Met andere woorden, wat is er van belang bij de cliënt in het kader van de veiligheid en zorgvraag. Welke verschijnselen moeten op welke wijze gemeten worden bij deze cliënt. Hoe worden deze signalen verwerkt en afgehandeld en welke vervolgacties volgen er.

Als op deze wijze elke cliënt wordt beschouwd, wordt er een individuele toepassing van sensoren en scenario’s gerealiseerd die zorgdraagt voor een optimale bewaking van de cliënt.

Data is waardevol
Als laatste is nog van belang dat alle verzamelde data (vaak duizenden dataregels per 24 uur) geanalyseerd wordt om te beoordelen of er veranderingen in de situatie van de cliënt zijn opgetreden. Hiervoor zijn tools in het VieDome platform beschikbaar waarmee inzicht verkregen kan worden in de situatie van de cliënt.

Door meer gebruik te maken van de verzamelde data kan het aantal alarmmeldingen gereduceerd worden terwijl meer informatie over de toestand van de cliënt wordt verkregen.

Dag van de Slimme Zorg
Omdat VieDome blijft innoveren is het mogelijk om in bestaande VieDome Systemen naast de bestaande sensoren ook gebruik te maken van derde generatie sensoren. Op de Dag van de Slimme zorg zijn daarom een aantal voorbeelden getoond van nieuwe 3e generatie sensoren die moeiteloos in het VieDome platform geïntegreerd kunnen worden zodat in 2018 naast de derde generatie scenario’s ook 3e generatie sensoren ingezet kunnen worden.

Het meest krachtige blijft het om per cliënt op maat ingestelde bewaking met een combinatie van sensoren en scenario’s toe te passen. Dit levert minder oneigenlijke meldingen en meer informatie over de cliënt op.

 

Meer informatie ontvangen?