Proef met nieuw zorgmodel in Zeelst

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ouderen en ook mensen met een handicap of chronische aandoening wonen tegenwoordig steeds langer thuis. Meedoen aan de samenleving – of het nu via werk of bezigheid is of door het hebben van sociale contacten – is voor iedereen belangrijk.

Door de veranderingen in de zorg wordt er steeds vaker een beroep gedaan op het netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers rondom de persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft. Vaak begint deze vorm van informele zorg met lichte werkzaamheden maar al te vaak neemt de zorg en verantwoordelijkheid snel toe. ‘Nee’ verkopen is er bij mantelzorgers en vrijwilligers meestal niet bij. De kans op overbelasting neemt hierdoor wel toe.

De inzet van zorgprofessionals is mogelijk maar een zorgorganisatie bepaalt veelal het tijdstip waarop iemand zorg krijgt. In de praktijk betekent dit, dat cliënten in en uit bed worden geholpen of worden verzorgd op tijdstippen die niet aansluiten op persoonlijke wensen of plannen voor die dag. Dit kan dan weer impact hebben op het sociale leven van de cliënten. Een vicieuze cirkel, zo lijkt het vaak.

 

Planningloze zorg

Een doorbraak in deze vicieuze cirkel is gevonden in ‘planningloze zorg’. Een idee dat voor het eerst in 2014 werd gepresenteerd tijdens de Dutch Technology Week in Eindhoven. De afgelopen jaren is dit idee verder uitgewerkt en zijn samenwerkingspartners gevonden om het idee in de praktijk uit te testen. Planningloze zorg is een manier waarin partners uit de formele en informele zorg én uit de technologie samenwerken om cliënten alle regie over hun eigen zorg en ondersteuningsvraag te geven. Een innovatief zorgmodel waarbij niet de planning van de zorgorganisatie centraal staat maar de zorgvraag van de cliënt juist. In de praktijk neemt een cliënt contact op met een zorgcentrale op het moment dat hulp of ondersteuning nodig is. Naargelang de complexiteit of aard van de zorgvraag, komt binnen de afgesproken tijd – uitgangspunt is binnen een half uur – een zorgprofessional, mantelzorger, vrijwilliger of een langerthuisondersteuner om de gevraagde ondersteuning aan te bieden.

 

WijIk Zeelst

In de wijk Zeelst in Veldhoven wordt op dit moment deze nieuwe manier van zorg verlenen uitgetest. Dit proefproject heeft de naam ‘WijIk Zeelst’. Het project is bedoeld voor inwoners van Zeelst die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen maar daarbij wel wat ondersteuning of zorg kunnen gebruiken. WijIk Zeelst is een initiatief van verschillende zorgorganisaties, SummaZorg en innovatieve bedrijven. In dit project biedt een team van zorgprofessionals, studenten en vrijwilligers ‘op afroep’ snelle zorg en ondersteuning op maat. Het project loopt tot mei 2018. Iedere inwoner van Zeelst met een zorg- of ondersteuningsvraag kan deelnemen.

 

Partners WijIk Zeelst

De zorginstellingen Lunet Zorg en RSZK Zorgprofessionals bieden tijdens deze proef de zorg op een vraaggerichte manier aan. Mextal levert de techniek en het Summa College stelt studenten van de opleiding ‘Langerthuis-ondersteuners’ beschikbaar om klanten met eenvoudige ondersteunings-vragen te helpen. Centrale24 verwerkt de oproepen van de cliënten en gediplomeerde verpleegkundigen beoordelen de ondersteuningsvragen die binnenkomen. Zij beoordelen dan ook welke hulpverlener naar de cliënt gaat. Dat kan een ‘eigen’ mantelzorger zijn maar ook een professionele hulpverlener. De gemeente Veldhoven ondersteunt het project.

De eerste deelnemers voor WijIk Zeelst hebben zich al aangemeld en in mei 2018 wordt er geëvalueerd. Factoren zoals minder werkbelasting bij mantelzorgers, snelheid en kwaliteit van zorg worden dan onder de loep genomen. Bij positieve resultaten is het niet uitgesloten dat deze manier van zorg en ondersteuning verder wordt uitgerold in Veldhoven en regio.

——————

WijIk Zeelst is een samenwerking tussen zorgorganisatie Lunet Zorg, RSZK Zorgprofessionals, opleidingsinstituut Summa Zorg, Centrale24 en Mextal met Viedome. Daarnaast zijn ook het vrijwilligersbureau van Cordaad Welzijn en SWOVE (Stichting Welzijn voor Ouderen Veldhoven) betrokken, plus het ‘eigen’ netwerk; de mantelzorgers van cliënten.

——————

Meer informatie ontvangen?