Een zorgcentrale is integraal onderdeel van het VieDome-concept. De zorgcentrale is een webbased oplossing, die kan bestaan uit werkplekken die over de organisatie zijn verspreid of op een centrale plaats zijn gevestigd. Via de zorgcentrale kunnen alle meldingen worden afgehandeld en kan de triage van de zorgvragen plaatsvinden.

Intelligent systeem

Het VieDome-systeem is 24 uur per dag beschikbaar en werkt met roosters. Zo kan overdag een deel van de bewaking actief zijn, terwijl deze ‘s nachts volledig actief is. Wisselen kan automatisch of handmatig. Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld als een medewerker vergeet het systeem voor een bepaalde tijd in de nachtstand te zetten. Het systeem is intelligent, waardoor bepaalde sensoren pas actief worden als de bewoners daadwerkelijk in bed liggen. Dit voorkomt onbedoelde meldingen. Het inschakelen van een woning kan ter plaatse met een tablet of touchscreen, maar ook vanuit de zorgcentrale op afstand.

Bewaking overnemen

Delen van de zorgcentrale-functionaliteit worden vaak verwerkt in de statusschermen op de afdelingen. Zo kan de bewaking in de avond en nacht ook hier vanaf een vaste plek gebeuren. Per werkplek kunnen meerdere afdelingen of locaties bewaakt worden. Hiermee kan de bewaking van een buurafdeling of locatie even, tijdelijk of permanent overgenomen worden. Een overzicht van een hele locatie is ook mogelijk net als het overdragen van meldingen aan een signaleringspost (zorgcentrale) op een andere locatie. Hiervoor volstaat een internet- of netwerkverbinding.

Flexibele alarmafhandeling

Afhankelijk van de ingestelde alarmafhandeling worden meldingen afgeleverd via de bijbehorende app op een smartphone of tablet en/of rechtstreeks bij de zorgcentrale. Aflevering op pagers, DECT-toestellen etc. is ook mogelijk. Bij een alarm is altijd te zien om welk type alarm het gaat, wie het alarm gemaakt heeft en van welke locatie het afkomt. Voor elk rooster kan een specifieke alarmroute (workflow) worden ingesteld. Zo kan de melding naar alle medewerkers van de afdeling ineens of achtereenvolgens worden verzonden. Ook kunnen alle oproepen naar één medewerker worden verzonden. Via de app kan de medewerker een livebeeld van de locatie opvragen en contact opnemen met een locatie. Locaties en sensoren kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij het betreden van een kamer. De app toont tevens de alarmgeschiedenis.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de intramurale ouderenzorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er bewegingsmelders, halszenders en bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt misschien akoestische bewaking en oproepunits.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome