VieDome biedt met een geïntegreerde basisstructuur maatwerk voor elke bewoner. Komt er een nieuwe bewoner, dan is alles eenvoudig opnieuw in te richten. Verandert de situatie van de bewoner, dan beweegt de bewaking mee. VieDome werkt dan ook met een basis infrastructuur en slimme sensoren. Het is vooral de software die de functionaliteit bepaalt en niet de hardware.

Slimme sensoren

VieDome werkt met de nieuwste generatie slimme sensoren; de smart VieDome sensor (SVS). De SVS biedt derde generatie audio- en videodetectie. De SVS-sensor genereert een melding, zodra er een afwijking wordt gesignaleerd op de gewenste of gebruikelijke situatie. Eventuele verstoringen, zoals onweer, vrachtwagens en dichtklappende deuren worden gefilterd. Vooraf wordt de gewenste situatie per individu bepaald op basis van behoeften en leefpatronen. Na het instellen werkt alles automatisch en hoeven zorgverleners geen handelingen te verrichten. Zij ontvangen de alarmmeldingen van de toegewezen bewoners als er écht iets aan de hand is.

Videobewaking

Voor het detecteren met video van ‘afwijkende situaties’ maakt VieDome gebruik van verschillende sensoren. De kamer wordt verdeeld in meerdere detectiegebieden; bijvoorbeeld de kamerdeur, toiletdeur, het bed en de rest van de kamer. Zo is te detecteren of de cliënt in bed ligt, onrustig is, het bed verlaat, valt, de kamer verlaat of naar het toilet gaat. Ook het betreden van de kamer door zorgmedewerkers wordt gedetecteerd. De detectie kan op afstand ingesteld of aangepast worden.

Afhandeling alarmmeldingen

Bij een alarm van de slimme sensor wordt geen live stream opgezet, maar ziet de medewerker een anoniem snapshot van het alarmmoment. De medewerker kan een audio- en/of videofragment oproepen van een aantal seconden voor het alarm tot een aantal seconden na het alarm. Wat een medewerker mag opvragen bij een cliënt, is instelbaar om de privacy van de cliënt te waarborgen. Als het alarm is afgehandeld, zijn het snapshot en de fragmenten niet meer beschikbaar. In het geval dat cameramonitoring is toegestaan, is de sensor ook te gebruiken voor video-observatie.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de intramurale ouderenzorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er bewegingsmelders, halszenders en bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt misschien akoestische bewaking en oproepunits.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome