VieDome voorziet in efficiënte mogelijkheden voor leefstijlmonitoring. Hiermee wordt het leefpatroon van de bewoner nauwkeurig gemonitord en in kaart gebracht, waarna afwijkingen direct worden opgemerkt. Bij een afwijking van het vastgestelde patroon, ontvangt de zorgverlener een melding en kan steeds tijdig passende zorg worden verleend.

Tijdig signaleren

Met leefstijlmonitoring van VieDome worden met sensoren de activiteiten in het dagelijks leefpatroon van mensen gemonitord en geregistreerd, om zo tijdig (zorgwekkende) afwijkingen te kunnen signaleren. Bijvoorbeeld als iemand langer dan normaal niet beweegt in de woning of gedurende een bepaalde periode onrustiger slaapt. 

 

Een verstoord dag- en nachtritme of overmatig toiletbezoek is direct zichtbaar in de overzichtelijke trendweergave. Toenemend toiletgebruik of afnemende slaap kunnen wijzen op een gedragsverandering of medisch probleem.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de thuiszorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er halszenders, bewegingsmelders of bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt zijn akoestische bewaking, een communicatieplatform en beeldbellen juist betere opties.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert het scenario door een veranderende zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome