Dwaaldetectie en -preventie maken integraal onderdeel uit van het VieDome-platform. Er zijn binnen het platform diverse mogelijkheden beschikbaar voor dwaaldetectie en locatiebepaling, zodat u altijd per locatie de meeste geschikte oplossing kunt kiezen op basis van de specifieke zorgvragen van bewoners.

Dwaaldetectie binnenshuis

Dwaaldetectie binnenshuis is mogelijk met kleine, draadloze locatiezenders die werken met Bluetooth. Pas na het indrukken van een alarmknop zoekt het systeem de locatie van de gebruiker. Hiermee is de privacy van de gebruiker beschermd. Andere systemen werken met een gebouwdekkend draadloos Bluetooth-netwerk en polszenders. De alarmmelding werkt hetzelfde, maar via een app of webapplicatie is continu te zien waar de cliënt zich bevindt. Het systeem kan ook deuren bewaken en openen/sluiten, zodra een specifieke cliënt deze nadert. Alle systemen zijn in VieDome geïntegreerd en zonder problemen naast elkaar te gebruiken.

Dwaaldetectie buitenshuis

Voor dwaaldetectie buitenshuis gebruikt VieDome gps-trackers, om een virtueel hekwerk te leggen om een leefgebied, locatie of woning. Als de bewoner deze grens overschrijdt, wordt een alarm gegenereerd dat naar een medewerker gezonden kan worden. Deze ziet waar de cliënt zich bevindt en kan een spreekluisterverbinding openen. Als de gps-tracker is voorzien van een alarmknop, kan de cliënt ook zelf een medewerker alarmeren.

Leefcirkels op basis van zones

De VieDome identificatie- en positie-alarmzender wordt met name gebruikt voor bewoners, die op eigen gelegenheid in een verzorgingshuis kunnen bewegen. Hiermee is het mogelijk om bij een melding de naam van de cliënt, het kamernummer en de fysieke positie op de handset van de medewerker weer te geven. Dit kan bij een actief alarm van de cliënt of als deze buiten een bepaald gebied komt. De alarmzender is ook leverbaar zonder alarmknop, als locatietoken. De zones waar de cliënten vrij mogen rondlopen, kunnen worden aangepast aan de zorgvraag.

Nieuw: eHealth

Sinds kort biedt VieDome mobiele personenalarmering met eHealth-opties voor mensen die door lichamelijke of leeftijdsbeperkingen in hun dagelijkse leven toezicht op hun gezondheid en veiligheid nodig hebben. Er kunnen meldingen worden ingesteld voor o.a. medicatie, geofencing en afspraken.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de thuiszorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er halszenders, bewegingsmelders of bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt zijn akoestische bewaking, een communicatieplatform en beeldbellen juist betere opties.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert het scenario door een veranderende zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome