Voor cliënten is verbinding met het sociale netwerk en familie vaak heel belangrijk. Die verbinding kan eenvoudig gelegd worden via het VieDome-platform via beeldbellen. Maar ook met andere diensten in het webbased platform VieDome Community kan de sociale structuur rondom de cliënt betrokken worden bij de zorg.

VieDome Community

Naast beeldbellen met verwanten en zorgverleners biedt VieDome Community andere functionaliteiten, zoals gezamenlijk activiteiten plannen, informatie uitwisselen over de zorg, zorgalarmering thuis en het creëren van samenhang tussen deelnemers. Ook cameramonitoring kan via VieDome-platform lopen. VieDome Community wordt veel toegepast om vereenzaming van zelfstandig wonende cliënten te verminderen, de familie meer bij het zorgproces te betrekken en begeleiding op afstand te organiseren. Met deze oplossing kunnen vrijwilligers meer worden betrokken bij de diverse processen. In het kader van het landelijke project ‘de dementievriendelijke gemeente’ kan VieDome Community ingezet worden om lokale partijen zoals dienstverleners, winkeliers en anderen te verbinden.

Thuiszorgoplossingen

Het VieDome-platform biedt vele thuiszorgoplossingen, variërend van eenvoudige zorgtelefonie tot lifestylemonitoring-oplossingen. Ook het thuis meten van vitale functies behoort tot de mogelijkheden. Alle thuiszorgoplossingen zijn volledig geïntegreerd in het VieDome-platform, zodat meldingen via de bijbehorende app en via de zorgcentrale opgevolgd kunnen worden. Diverse organisaties zetten VieDome in de thuiszorg in om alle vormen van technologische ondersteuning van het zorgproces die geassocieerd worden met intramurale zorg, ook thuis toe te passen. Denk o.a. aan dwaaldetectie, zorgoproep, akoestische bewaking, uitbedmeldingen etc.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de thuiszorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er halszenders, bewegingsmelders of bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt zijn akoestische bewaking, een communicatieplatform en beeldbellen juist betere opties.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert het scenario door een veranderende zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome