VieDome werkt met alarmscenario’s, waarin meerdere sensoren op efficiënte wijze gecombineerd kunnen worden. Dit geldt voor slimme sensoren, maar ook voor eenvoudige sensoren. Per cliënt wordt ingesteld wanneer er een alarm moet worden gegenereerd; dit noemen we een scenario.

Waarom scenario’s?

VieDome werkt met scenario’s omdat het ons in staat stelt verschillende sensoren te koppelen en de intelligentie zoveel mogelijk te verankeren in de software. Zo kunnen we derde en vierde generatie bewakingsscenario’s realiseren met eerste en tweede generatie hardware. Dit heeft o.a. als voordeel dat (oude) hardware niet vervangen hoeft te worden en investeringen lager zijn.

Roosters

Ook werkt VieDome met roosters, zodat de bewaking en afhandeling gedurende de dag aangepast kan worden. Zo kunnen meldingen overdag naar de smartphone van een medewerker gezonden worden, terwijl ze ’s nachts uitkomen op de zorgcentrale. Het via de smartphone tijdelijk in- en uitschakelen van kamers en sensoren, beperkt het aantal onbedoelde meldingen aanzienlijk.

Op de werkvloer

Het voorkomen van vals positieve meldingen vergt continu onderhoud. Als er iets verandert in de situatie van de cliënt, moet en kan de bewaking hierop aangepast worden. VieDome bevat daarom tools om zowel ter plaatse als op afstand instellingen aan te passen, zodat ze aansluiten op de nieuwe situatie.

Lage bandbreedtes

VieDome werkt met lage bandbreedtes, doordat er alleen video- en audiostromen lopen als dat nodig is. De benodigde bandbreedte wordt bepaald door het aantal gelijktijdig af te handelen meldingen. Dankzij zelf ontwikkelde compressietechnieken kunnen beelden en geluiden met een lage bandbreedte verzonden worden. Een standaard IP-netwerk biedt daarom voldoende bandbreedte voor VieDome.

Gebruik alleen wat u nodig heeft

Geen cliënt is hetzelfde en er zijn talloze scenario’s in de intramurale ouderenzorg. Het is dan ook niet logisch om te kiezen voor gebouw-gebonden zorgdomotica. VieDome gaat altijd uit van de zorgvraag van de cliënt. De ene keer zijn er bewegingsmelders, halszenders en bedmatten nodig. En voor de volgende cliënt misschien akoestische bewaking en oproepunits.

Om altijd optimale veiligheid, comfort en efficiency te realiseren, gaat VieDome uit van persoonsgebonden oplossingen. Verandert de zorgvraag, dan verandert u via onze app de instellingen van de componenten. Zo krijgen ze een nieuwe functie. En als het nodig is, ruilen we ze om. U gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft en zolang u het gebruikt. Dat is wel zo efficiënt.

Open zorgtechnologie-platform

Flexibel te koppelen met ruim 160 koppelingen, functies en applicaties

VieDome is een open zorgtechnologie-platform, waarbij de individuele zorgvraag van de cliënt centraal staat. Meer dan 160 tools en applicaties van meer dan 75 externe leveranciers laten zich waar nodig flexibel koppelen met VieDome. U zit met VieDome dan ook nergens aan vast; componenten van andere leveranciers kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven gebruiken. Daarmee behouden eerdere investeringen hun waarde of worden juist waardevoller, door ze in een VieDome-omgeving te gebruiken. Lees meer over VieDome