Algemeen | 23 • 08 • 2019

NightWatch en VieDome werken samen aan mobiele oplossing voor bewaking van nachtelijke epilepsieaanvallen

Zware epilepsieaanvallen worden direct gemeld

Night Watch Epeleptische aanvallen

De NightWatch is een comfortabele armband die gedurende de gehele nacht nauwlettend de hartslag en beweging van de drager meet terwijl deze in bed ligt. Wanneer het systeem een zware epilepsieaanval vermoedt, wordt er een waarschuwingssignaal gegeven. Dit signaal is gekoppeld aan het VieDome systeem zodat de melding doorgegeven kan worden aan hulpverleners, bijvoorbeeld op de smartphone via de VieProApp of aan de zorgcentrale. Zij kunnen dan op afstand luisteren, en als er een camera aanwezig is, kijken wat er aan de hand is.

Ontwikkeling NightWatch

De NightWatch is ontwikkeld door Nederlandse Neurologen en wordt aangeraden door Epilepsie verenigingen. De NightWatch detecteert in hoge mate van nauwkeurigheid diverse soorten aanvallen, waaronder: Tonische aanvallen, Tonisch-clonische aanvallen en Hypermotore aanvallen.

De NightWatch is duizenden nachten lang succesvol getest, bij de epilepsie instituten Sein en Kempenhaege, en significant beter bevonden dan beschikbare alternatieve middelen. De NightWatch is getest en veilig bevonden volgens de Europese Standaard voor Medische Hulpmiddelen en wordt geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitstandaarden.

De toepassingen

In de intramurale zorg kan de combinatie van de NightWatch en VieDome eenvoudig ingezet worden. VieDome levert en onderhoudt in dat geval de NightWatch.

Anders is het in de extramurale omgeving. Een thuisoplossing is voortgekomen uit de vraag van ouders van kinderen met epilepsie die in een instelling verblijven. De wens was om het kind in het weekend thuis te laten verblijven maar dan wel met de expertise van de instelling bij de bewaking van de nachtelijke epilepsie.

Omdat VieDome ook veel ingezet wordt in de zorg thuis, is gezocht naar een oplossing die thuis eenvoudig inzetbaar zou zijn. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen VieDome en NightWatch. Samen hebben de twee bedrijven een mobiele set ontwikkeld bestaande uit een VieConnector, een camera, een NightWatch en een beveiligingsrouter. Deze mobiele set kan volledig voorgeprogrammeerd worden zodat, als de set thuis op een standaard internetverbinding wordt aangesloten, het systeem zelf de verbinding zoekt met de zorgcentrale. Op deze wijze kunnen de alarmen naar de zorgcentrale gezonden worden en kan de zorgcentrale bij een alarm op afstand luisteren en kijken. Wanneer er iets aan de hand is, kunnen de ouders gewekt worden en kan de zorgcentrale op afstand advies geven hoe te handelen. Indien nodig kan de zorgcentrale een hulpverlener inschakelen.

Voor meer informatie over deze oplossing kunt u contact opnemen met NightWatch of VieDome