Flexibele alarmafhandeling met VieProApp

Binnen het VieDome platform is de alarmafhandeling zeer flexibel. Hierdoor is er een grote keuzevrijheid in de te kiezen afhandelingmethodiek en weergave. Indien gewenst kan deze weergave per verpleegafdeling of woning verschillen. Daarnaast kan men aan alarmen een prioriteit toekennen. Het systeem werkt met roosters waarbij voor elk rooster de alarmafhandeling opnieuw ingeregeld kan worden zodat men gedurende een dag of een week de afhandeling kan aanpassen op verschillende tijdstippen. Roosters kunnen handmatig geschakeld worden maar dit kan ook automatisch. Elke sensor kan in elk rooster opnieuw ingesteld worden. Dit geldt voor het moment van alarmering maar ook van de alarmroute die dan gevolgd wordt. Op deze wijze krijgt het systeem oneindig veel mogelijkheden omdat het aantal te programmeren roosters onbeperkt is.

AlarmafhandelingDe flexibele alarmafhandeling binnen VieDome is een groot voordeel omdat men de afhandeling kan afstemmen op de wensen van de organisatie. Basis bij de alarmafhandeling is dat de juiste medewerker op het juiste moment de juiste informatie krijgt. Een medewerker op de afdeling, een thuiszorgmedewerker onderweg  of de zorgcentralist ziet altijd met wat voor een alarm hij te maken heeft (dwaaldetectie, alarmknop, uit bed,etc.),  waar het alarm vandaan komt (afdeling, kamer) en welke bewoner het betreft (cliëntnaam). Indien dit mogelijk en toegestaan is, kan men vervolgens communiceren met de locatie waar het alarm vandaan komt.

De route om dit te bereiken kan per situatie verschillen en is afhankelijk van keuzes die gemaakt worden. Indien men bijvoorbeeld kiest voor zorgregie op afstand dan gaan alle meldingen naar de zorgcentrale en worden medewerkers gebeld als zij in actie moeten komen. Kiest men voor de zorgcentrale als fall-back dan gaan de meldingen eerst naar (een groep) medewerkers en als deze niet reageren wordt het alarm doorgezet naar de zorgcentrale.

Omdat er gewerkt wordt met roosters kan men deze afhandeling op verschillende momenten van de dag anders inrichten. Ook kan men er voor kiezen om voor bepaalde alarmen een specifieke route te kiezen. Bijvoorbeeld men gebruikt zorgregie op afstand voor de meldingen van de cliëntenkamers maar meldingen van MIVA toiletten gaan rechtstreeks naar de medewerkers.

Het VieDome systeem werkt met scenario’s en workflow oplossingen om de alarmering intelligenter te maken. Zo kunnen sensoren gecombineerd worden tot een alarmflow. Dit kan per sensor per rooster opnieuw worden ingesteld zodat sensoren in verschillende roosters verschillende betekenissen kunnen hebben. Bijvoorbeeld in een woning bewaakt een bewegingssensor als de bewoner thuis is of er nog voldoende activiteit in de woning is en leidt onvoldoende activiteit tot een inactiviteitalarm terwijl als de bewoner niet thuis is, beweging in de woning leidt tot een inbraakalarm. Beide situaties kennen hun eigen alarmroute.

Alarmscenario’s kunnen per bewoner per rooster ingesteld worden zodat voor een bewoner zoveel scenario’s gebruikt kunnen worden gedurende de dag en nacht als nodig is. Alarmscenario’s kunnen eenvoudig zijn zoals: men mag uit bed maar moet er binnen een bepaalde tijd weer terug in liggen of men mag uit bed maar moet wel binnen bepaalde tijd bij het toilet gesignaleerd worden.

De VieProApp is een belangrijk hulpmiddel bij de afhandeling van alarmen. Deze App op de smartphone van de medewerker zorg er voor dat het alarm altijd op de juiste plaats terecht komt. Via de VieProApp krijgt de medewerker informatie over de melding en kan hij communiceren met de cliënt. Is de medewerker op een bepaald moment niet instaat de melding af te handelen, bijvoorbeeld omdat hij zorg verleent aan een andere cliënt, dan gaat de melding automatisch naar de volgende medewerker in de alarmketen. Zo gaat er geen melding verloren.