Algemeen

Innovatieve zorgtechnologie van VieDome

Zorgtechnologie is razendsnel aan populariteit aan het winnen. En dat is vrij logisch ook omdat zorgtechnologie het werk van zorgmedewerkers een stuk efficiënter en effectiever kan maken. Zorgtechnologie kom je dan ook op steeds meer plaatsen tegen, zowel in de gehandicaptenzorg en intramurale ouderenzorg als in de thuiszorg. In al deze sectoren bewijst zorgtechnologie z’n waarde, niet alleen voor de zorgmedewerkers maar zeker ook voor de cliënten. Wie optimaal en flexibel gebruik wil maken van zorgtechnologie, kiest voor VieDome. Verandert de zorgbehoefte, dan past de zorgtechnologie van VieDome zich hier eenvoudig op aan.

Steeds meer ouderen

De vraag is natuurlijk: waarom wordt zorgtechnologie steeds vaker ingezet? Hiervoor zijn er meerdere oorzaken te vinden. Zorgtechnologie is niet zozeer ontstaan vanuit luxe of comfort. De belangrijkste oorzaak is te vinden in het feit dat het aantal ouderen de komende jaren flink toe gaat nemen. De verwachting is dat het aantal 65-plussers zal oplopen tot maar liefst 4,7 miljoen mensen rond het jaar 2040. Dat houdt in dat ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking op dat moment 65 jaar of ouder is! Met deze forse groei zal ook de zorgvraag ongetwijfeld enorm toe gaan nemen. Ouderen hebben relatief gezien immers vaker te maken met een chronische ziekte, waarbij ze niet zonder zorg, mantelzorg of andere vormen van ondersteuning kunnen. Zorgtechnologie kan in die gevallen van grote betekenis zijn voor ouderen en hun verzorgers.

Steeds minder zorgmedewerkers

Maar niet alleen het aantal ouderen neemt toe de komende decennia. Tegelijkertijd zien we ook het aantal mensen dat werkzaam is in de gezondheidszorg steeds verder afnemen. Zorgmedewerkers en het verplegend personeel zullen daardoor met steeds minder mensen steeds meer handelingen moeten verrichten in steeds minder tijd bovendien. De werkdruk in de gezondheidszorg neemt hierdoor fors toe. Met alle mogelijke consequenties van dien, zoals kans op ziekte, overspannen medewerkers en zelfs burn-outs. Werken in de zorg wordt op deze manier een stuk minder aantrekkelijk, waardoor het ook steeds lastiger zal worden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Een belangrijke reden kortom om nog meer in te zetten op de vergaande mogelijkheden van innovatieve zorgtechnologie.

Zorgtechnologie in de thuiszorg

Een derde ontwikkeling waarmee we te maken hebben in Nederland, is de breed gedragen wens van de overheid en van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een mooie gedachte natuurlijk, zeker als zorgtechnologie deze ambitie helpt waar te maken. VieDome wil de thuiszorg slimmer en efficiënter maken met toegankelijke zorgtechnologie. We kunnen heel snel en zonder investering vooraf van iedere woning een zorgwoning maken. Voorzien van alle denkbare zorg-op-afstand-oplossingen, die cliënten nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met zorgtechnologie maken we het werk voor thuiszorgmedewerkers efficiënter en ontlasten we waar mogelijk de mantelzorgers. Onze (thuis)zorgtechnologie wordt ingezet voor totale zorg op afstand, personenalarmering, videomonitoring, gedragsanalyse, dwaaldetectie, beeldbelfuncties en alarmopvolging. Ook digitale toegangsverlening behoort tot de mogelijkheden om sleutelkluizen en tijdrovend sleutelbeheer overbodig te maken.

Zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg

Zorgtechnologie is niet alleen van waarde in de thuiszorg. VieDome past zorgtechnologie ook volop toe bij instellingen voor gehandicaptenzorg. Met logisch nadenken en innovatieve zorgtechnologie maakt VieDome de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking slimmer. Daarvoor zetten we slimme, persoonsgebonden zorgtechnologie en scenario-denken in en maken we het cliënten zo zelfstandig, prettig en veilig mogelijk. De zorgtechnologie van VieDome wordt al bij honderden instellingen in Nederland gebruikt. Onze zorgtechnologie is erop gericht om enerzijds de werkdruk van zorgmedewerkers te reduceren. Anderzijds vergroten we de veiligheid, privacy en vrijheid van cliënten. Het voorkomen van onnodige meldingen, is hierbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Vals-positieve meldingen zorgen immers voor extra werkdruk en verstoren de (nacht)rust en privacy van de bewoners. Voorbeelden van zorgtechnologie voor gehandicaptenzorg zijn: akoestische bewaking, videobewaking, dwaaldetectie, slimme sensorische bewaking en persoonsalarmering.

Zorgtechnologie in de ouderenzorg

VieDome biedt ook efficiënte oplossingen om met de inzet van zorgtechnologie de intramurale ouderenzorg slimmer te maken. Met gezond verstand en slimme, persoonsgebonden zorgtechnologie maken we het cliënten zo prettig en veilig mogelijk. Dat gebeurt op dit moment al bij honderden instellingen in Nederland. Ouderen die zo lang mogelijk onder eigen regie thuis blijven wonen, moeten ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Het gevolg hiervan is dat de verblijfsduur van cliënten in instellingen voor intramurale ouderenzorg steeds korter wordt. Maar de zorgvraag en zorgbehoefte worden tegelijk juist groter en complexer. Zorgtechnologie kan uitkomst bieden bij de intramurale ouderenzorg. Bijvoorbeeld door te werken met slimme scenario’s voor cliënten die ’s nachts regelmatig uit bed komen, die ’s nachts vaak naar het toilet moeten of ter vervanging van zorgdomoticasystemen die niet goed aansluiten bij de zorgvraag. Denk hierbij vooral aan de centrale dag- en nachtstand van bewakingssystemen, terwijl niet iedereen op dezelfde tijd naar bed gaat.

Drie belangrijke vragen rondom zorgtechnologie

Bij de zorgtechnologie oplossingen van VieDome nemen we niet het gebouw als uitgangspunt, maar stellen we altijd de cliënt centraal. Investeren in gebouw-gebonden hardware en zorgtechnologie zien wij dan ook niet als een pluspunt. Elke cliënt en elke zorgvraag vereist immers een andere oplossing. Om te komen tot de juiste zorgtechnologie oplossing stellen we bij VieDome vooraf altijd drie belangrijke vragen: Wat wil je weten? Hoe ga je dat meten? En wat ga je ermee doen? De antwoorden op deze vragen maken duidelijk wat er écht nodig is en hoe we voor de juiste oplossingen kunnen zorgen met onze innovatieve zorgtechnologie. Zo maken we samen de ouderenzorg pas écht slimmer. En efficiënter, want met de zorgtechnologie van VieDome gebruikt en betaalt alleen wat u nodig heeft.