Algemeen

eHealth faciliteren met VieDome

Wie VieDome zegt, zegt automatisch eHealth. Veel aspecten van VieDome zijn immers gebaseerd op eHealth of faciliteren eHealth. VieDome maakt eHealth mogelijk door de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg een open zorgtechnologie-platform te bieden, dat uitgaat van de individuele zorgvraag van de cliënt. De geïntegreerde totaaloplossing combineert hardware, software en services. Waar nodig koppelt VieDome flexibel met meer dan 160 eHealth tools en applicaties van externe leveranciers. VieDome maakt flexibele eHealth mogelijk; verandert de behoefte, dan past VieDome zich hier eenvoudig op aan.

Wat is eHealth?

Steeds vaker zien we het begrip eHealth in de media verschijnen. Andere benamingen voor eHealth zijn onder meer e-Health, telehealth, patient empowerment, telegeneeskunde en telemedicine. Weke definitie wordt gehanteerd, maakt eigenlijk niet zo veel uit. Bij eHealth gaat het erom dat ICT wordt toegepast om gezondheidszorg te kunnen verlenen, verbeteren of faciliteren. Bij eHealth wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, projecten, samenwerkingen, services en systemen om zorg op afstand te bieden.

eHealth maakte oorspronkelijk vooral gebruik van telefonielijnen, maar dankzij de steeds bredere beschikbaarheid van betrouwbare breedbandverbindingen, verloopt eHealth tegenwoordig met name via online verbindingen en via internet. eHealth-oplossingen, waaronder VieDome, zijn ook prima via een draadloze WiFi-verbinding te gebruiken. Dit vergroot de toepasbaarheid van eHealth, omdat er meestal geen hak- en breekwerk nodig is.

Wat is eHealth in de zorg?

eHealth wordt steeds vaker ingezet door zorginstellingen in binnen- en buitenland. Zo maken al vele honderden zorginstellingen in Nederland gebruik van VieDome. Door te kiezen voor eHealth kunnen zij efficiënter werken en de kwaliteit van de geleverde zorg verder verbeteren. Dankzij eHealth kan er met minder mensen meer gedaan worden. Ook kan eHealth bijdragen aan het verlagen van de kosten en aan het verlagen van de werkdruk in de zorg. Dat is een van de belangrijke pluspunten van eHealth en VieDome!

De toepassing van eHealth in de zorg is er met name op gericht om de gezondheid van cliënten en de verleende gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Met eHealth kunnen cliënten en zorgprofessionals met digitale apparaten diagnoses stellen, uitslagen communiceren, contacten onderhouden en informatie inzien en uitwisselen. Zonder dat hiervoor fysiek contact noodzakelijk is. VieDome faciliteert met haar open zorgtechnologie-platform vele eHealth-toepassingen en online contact tussen cliënten, zorgprofessionals en mantelzorgers.

De overheid en eHealth

Meer zelfstandigheid en privacy voor cliënten in instellingen is de wens van veel cliënten, familie, zorgprofessionals en mantelzorgers. Zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig thuis blijven wonen, dat is de wens van veel ouderen. Wensen die ook door onze overheid worden ondersteund en die vragen om andere vormen van zorg. Daarmee komt er steeds meer ruimte voor eHealth-oplossingen. Want een veranderende zorgvraag betekent ook dat de behoefte aan technologische ondersteuning en eHealth groeit. Bij eHealth en VieDome gaat het nadrukkelijk niet om meer hardware, maar om de toepassing van slimme componenten en individuele scenario’s. VieDome speelt hierop in en stelt altijd de individuele zorgvraag centraal. VieDome biedt efficiënte oplossingen om met domotica en eHealth-technologie de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg slimmer te maken. Met als doel een veilige, betrouwbare en prettige omgeving te creëren voor cliënten.

Online contact onderhouden en diagnoses stellen met domotica en eHealth - samen met en door zorgverleners - is een uiterst efficiënte manier van zorgverlening. Dit is dan ook de reden dat onze overheid eHealth in de zorg steeds vaker stimuleert. Daarbij is het ook van belang dat zorginstellingen met de inzet van eHealth cliënten toegang verlenen tot hun eigen medische gegevens. Dit zorgt voor meer transparantie en bevordert het contact tussen de cliënt en de zorgprofessional. Zo dragen eHealth en VieDome eraan bij dat de cliënt altijd kan rekenen op de juiste zorg en dat de werkdruk voor de zorgmedewerkers verder wordt verlaagd.

Hoe maken we eHealth mogelijk?

Het optimaal toepassen van eHealth vraagt om doordachte keuzes. Het gaat erom slimme componenten te gebruiken, die niet gebouwgebonden zijn, maar cliëntgebonden. Bij eHealth gaat het er in onze visie ook altijd om de cliënt centraal te stellen. Het gebruik van standaard technologie kan voor veel vals positieve meldingen zorgen. Dat zorgt voor extra werkdruk voor de zorgverleners en daarmee voor hogere kosten. En dat is wat u nu juist niet wilt!

Met VieDome wordt de zorgondersteuning met slimme technologie en individuele alarmscenario’s afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn/haar omgeving, maar ook op die van de zorgverlener. Dankzij eHealth zijn er dan ook veel meer flexibele oplossingen mogelijk. Zorg op maat en eHealth betekent een omschakeling en vernieuwing binnen de zorginstellingen. Daarbij moet vooral niet het gebouw, maar de cliënt het uitgangspunt zijn.

Voorbeelden van eHealth

Voorbeelden van eHealth zijn er in overvloed. Een belangrijke is het gebruik van elektronische cliëntendossiers, de zogenaamde ECD’s. Maar eHealth is ook het toepassen van domotica, beeldschermzorg, leefstijlmonitoring, dwaaldetectie, e-consults, meekijkconsults, glucosemetingen online doorgeven etc. De mogelijkheden van eHealth zijn eindeloos. Bij VieDome vinden we het vooral belangrijk dat eHealth zorgt voor betere zorg, meer veiligheid en extra comfort voor de cliënt. En voor minder kosten, meer efficiency en lagere werkdruk voor zorgprofessionals. Want ook dat is wat u met eHealth mogelijk kunt maken!