Alarmen ontvangen op het juiste moment

Gemakkelijk en flexibel het juiste alarm ontvangen op het juiste moment.
VieDome is een open ECO-systeem voor Zorg. Om een optimale ondersteuning te kunnen leveren aan het zorgproces is het van belang dat de VieDome technologie nauw aansluit bij de vraag van de cliënt. Dit geldt zowel in de thuiszorg als in de zorg in instellingen.
VieDome is een open en flexibel systeem dat in de kamer of de woning van de cliënt op maat vorm gegeven kan worden. Door het eenvoudig koppelen van een grote reeks aan sensoren en het werken met open scenario’s kan de ondersteuning optimaal aan de vraag en behoeften van de cliënt aan te passen.

Alarmen ontvangen op het juiste moment.
Bij een toepassing op maat hoort ook een afhandeling op maat. Daarom heeft VieDome de ViePro App ontwikkeld. Deze eigen ontwikkeling van Mextal is een toevoeging aan het VieDome systeem waarmee het mogelijk wordt om alarmen te ontvangen op elke mobiele smartphone.
De App is eenvoudig te installeren en door in te loggen kan een gebruiker aangeven dat hij beschikbaar is om alarmen te ontvangen. Een alarm kan naar een groep gebruikers gestuurd worden of naar een specifieke gebruiker. Als deze gebruiker niet reageert op het alarm wordt de melding doorgestuurd naar een volgende gebruiker.

Er kan voor gekozen worden om op bepaalde tijdstippen de melding naar bepaalde gebruikers te sturen. Zo kan de melding overdag en in de avond naar de familie of naar de diensdoend verpleegkundige op de afdeling gestuurd worden terwijl de melding in de nacht de melding naar de nachtdienst of de zorgcentrale gezonden wordt.

Alle informatie bij de hand.
De ViePro App is zo ingericht dat de gebruiker altijd alle informatie bij de hand heeft die hij nodig heeft om de melding op te volgen. De gebruiker kan zien van wie de melding afkomstig is en om wat voor type melding het gaat. Ook zijn eventuele bijzonderheden vermeldt.
Daarnaast kan de gebruiker via de App contact leggen met de cliënt en op die manier een betere inschatting maken van de urgentie van de melding.

VieDome levert met verbinding.
VieDome levert de technologie voor een open ECO-systeem voor zorg die op afstand communiceert via internet. Hierdoor is de gehele installatie altijd online en kan realtime gecontroleerd worden af alles nog juist functioneert. VieDome levert de technologie inclusief de draadloze internetverbinding. Hierdoor is het mogelijk om de technologie snel in een woning aan te brengen ook al heeft de cliënt geen internet. VieDome is in staat om binnen 24 uur een woning te voorzien van de benodigde zorgtechnologie in combinatie met de ViePro App.

ViePro App wordt internationaal gebruikt.
Ook buiten Nederland wordt het VieDome platform gaandeweg ingezet. In Duitland wordt VieDome vertegenwoordigd door de firma Careview. Careview gaat VieDome inzetten in de Duitse thuiszorgmarkt om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tevens gaat Careview VieDome oplossingen bieden aan intramurale instellingen voor vraagstukken die, met de in Duitsland nog veel gebruikte traditionele verpleegoproepsystemen, niet goed op te lossen zijn.

De eerste Duitse organisatie die VieDome heeft ingezet is Evim. Evim is een organisatie die zich richt op de zorg, voor ouderen en mensen met een beperking, in het gebied rond Wiesbaden. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de toepassing van VieDome Community in volle gang. Inmiddels zijn de eerste VieDome aansluitingen bij Evim een feit. Het betreft hier een cliënt die in de nacht gaat dwalen en het gebouw kan verlaten. Via sensoren wordt het dwaalgedrag van de cliënt gesignaleerd en via de ViePro App doorgegeven aan de medewerkers. Medewerkers gebruiken de ViePro App op hun smartphone om de bewegingen van de cliënt te kunnen signaleren zodat zij op tijd kunnen ingrijpen als dat nodig is.