Alle aandacht voor uw cliënt

Zorgbeleid en zorgvisie zijn sterk in beweging, zowel bij zorgverleners als zorgvragers. De zorgvrager staat steeds meer centraal en zorg op maat wordt steeds belangrijker, net als flexibel aanbod van zorg. Dat stelt andere eisen aan zorgverleners. Er is meer behoefte aan pluriformiteit, begeleid door creatief en flexibel zorgmanagement. Het gaat daarbij om aandacht voor de cliënt en flexibel inspelen op nieuwe zorgbehoeften. VieDome kan daarbij helpen.

  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij
  • Viedome Dichterbij

Facebook Twitter LinkedIn youtube Viedome | De Tienden 48 Postbus 282 5670 AG Nuenen T 040 - 290 75 10 F 040 - 283 96 20 E info@mextal.com Mextal TKH Group